KS er helt enig med Handal i at utfordringene med å rekruttere lærere har økt siden 2021

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS

Dette svarinnlegget fra KS' arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø til Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ble publisert i Kommunal Rapport 4. desember.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal kommenterer i et innlegg i Kommunal Rapport KS’ debatthefte.

Med debattheftet som grunnlag inviterer KS hvert år medlemmene til en bred demokratisk prosess, for å få innspill i politiske spørsmål og til tariffoppgjøret. God forankring i kommuner og fylkeskommuner er avgjørende for at KS skal være en samlende arbeidsgiverorganisasjon for hele kommunesektoren.

Rekrutteringsutfordringene øker

I årene framover blir det for første gang i moderne tid færre personer i yrkesaktiv alder i Norge. Samtidig øker behovet for arbeidskraft, blant annet for å gi helse- og omsorgstjenester til et økende antall eldre. Sju av ti kommuner peker på rekruttering av fagpersonell som meget eller ganske utfordrende i KS’ Arbeidsgivermonitor 2023.

Den nye arbeidsgivermonitoren er en viktig kilde i KS’ debatthefte. Som i tidligere målinger er rekrutteringsutfordringene størst i helse- og omsorgssektoren. Videre skriver vi i debattheftet at «det også er utfordrende å rekruttere ingeniører, IKT-utdannede og barnehagelærere.» I neste setning står det: «Færre kommuner og fylkeskommuner svarer at det er utfordrende å rekruttere lærere».

Med det mener vi at færre kommuner svarer at det er mer utfordrende å rekruttere lærere enn de andre nevnte yrkesgruppene – ikke at færre kommuner enn i 2021 svarer at lærerrekruttering er mer utfordrende, slik Handal leser det.

Vi må beklage, og ta det på vår kappe hvis dette ikke er tydelig nok, men la meg være helt tydelig her: KS er helt enig med Handal i at utfordringene med å rekruttere lærere har økt siden 2021, og at KS’ arbeidsgivermonitor viser det.

I monitoren står det: «Grunnskolene og barnehagene opplever også rekrutteringsutfordringer, om enn ikke så skjerpede som innen helse og omsorg: Rundt én av tre kommuner opplever det som ganske eller meget utfordrende å rekruttere lærere opp til og med 10. trinn».

Samarbeid om å beholde og rekruttere 

KS samarbeider med regjeringen og lærerorganisasjonene om å styrke rekrutteringen til læreryrket og -utdanningene.

For å få mer kunnskap om rekrutteringsutfordringene har Senter for økonomisk analyse ved NTNU gjennomført en undersøkelse for KS. Hovedkonklusjonene herfra er også gjengitt i debattheftet. Det store bildet er at de aller fleste skoler mener det ikke er veldig utfordrende å rekruttere kvalifiserte lærere, men det er store variasjoner.

Det er generelt utfordrende å rekruttere lærere i Nord-Norge, til små utkantskoler, til enkeltfag og trinn, og til tekniske yrkesfag på videregående skole. Det er også vanskeligere å rekruttere midt i skoleåret.

Vi ser fram til videre samarbeid om å styrke rekrutteringen til en svært viktig sektor i Kommune-Norge. Vi vil være avhengige av både tillit og samarbeid i årene som kommer, om vi skal lykkes.