Retten fastslår at arbeidsgiver har plikt til å vurdere ansettelse i full stilling og til å drøfte unntak, men konkluderer med at det etter drøftinger ligger til arbeidsgivers styringsrett å beslutte om en stilling skal være en heltidsstilling eller en deltidsstilling.

Lenkeblokk Icon Her kan dommen lastes ned