Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

Forhandlingsløsning om Brannavtalen

Forhandlingsløsning om Brannavtalen

Etter forhandlinger ble KS og arbeidstakerpartene rett før midnatt den 21. april enige om endringer i «Brannavtalen», den forbundsvise særavtalen SFS 2404 Brann- og redningstjeneste.

Revisjon av særavtaler pr. 1.1.2021

Revisjon av særavtaler pr. 1.1.2021

Fjorten avtaler har utløp 31. desember i år og tolv av dem er nå reforhandlet. Her følger en kort oppdatering.

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Partene (KS og Fagforbundet, Delta, NITO - Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon) kom 15. desember til enighet om ny avtale ASA 4110 – Oljevern, for perioden 1.1.2021 - 31.12.2022.

Arbeidstidsavtalen forlenges

Arbeidstidsavtalen forlenges

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Rutiner for OU-midler

Rutiner for OU-midler

For å sikre rask og effektiv behandling av søknader om støtte og refusjon fra OU-midlene er det viktig at man setter seg inn i hva man kan søke støtte til og kravene til dokumentasjon.

Oversikt over særavtaler

Oversikt over andre avtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT