Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

Forhandlingsstart om lærernes arbeidstid

Forhandlingsstart om lærernes arbeidstid

Erfaringer med digitale verktøy og nye arbeidsformer fra pandemien bør være et godt grunnlag for å utvikle arbeidstidsavtalen med lærerne, mener KS.

Branntjeneste: Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner

Branntjeneste: Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner

I denne artikkelen finner du nye veiledende satser for betaling av slukningshjelp og redningsaksjoner. De nye satsene gjelder fra 1.1.2022. Artikkelen erstatter B-rundskriv 2/2018.

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Partene i kommunal sektor kom onsdag 3.11.21 frem til en løsning på en ny toårig avtale om Pensjonsordninger i kommunal sektor.

OU-midlene for 2021 er disponert

OU-midlene for 2021 er nå disponert, og det vil dessverre ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene i annet halvår 2021.

SGS 2020 Pensjonsordninger – særskilt reguleringen av pensjonsytelser i 2021

SGS 2020 Pensjonsordninger – særskilt reguleringen av pensjonsytelser i 2021

Partene har avtalt en særskilt regulering av pensjonsytelser i 2021. Avtalen innebærer at pensjonsytelsene reguleres på tilsvarende måte som alderspensjon fra folketrygden, og pensjonsytelser fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger.

Forhandlingsløsning om Brannavtalen

Forhandlingsløsning om Brannavtalen

Etter forhandlinger ble KS og arbeidstakerpartene rett før midnatt den 21. april enige om endringer i «Brannavtalen», den forbundsvise særavtalen SFS 2404 Brann- og redningstjeneste.

Revisjon av særavtaler pr. 1.1.2021

Revisjon av særavtaler pr. 1.1.2021

Fjorten avtaler har utløp 31. desember 2020 og tolv av dem er nå reforhandlet. Her følger en kort oppdatering.

Arbeidstidsavtalen forlenges

Arbeidstidsavtalen forlenges

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Rutiner for OU-midler

Rutiner for OU-midler

For å sikre rask og effektiv behandling av refusjon fra OU-midlene er det viktig at man setter seg inn i kravene til dokumentasjon.

Oversikt over særavtaler

Oversikt over andre avtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT