Til hovedinnhold

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

Artikler

Foto: Mostphotos

Ny protokoll om støttekontakter

KS og sammenslutningene har inngått en tilleggsprotokoll vedrørende støttekontakter som allerede har et arbeidsforhold i kommunen fra før av.

Foto: Mostphotos

SGS 1001 Reiseregulativet – nye satser i statens særavtaler

Partene i staten er kommet til enighet om nye satser i statens særavtaler for reise innenlands og reise utenfor Norge.

Foto: Mostphotos

Brann- og redningstjeneste – justering av tidligere risikotillegg

Den verdien eller faktoren som man skal benytte til å justere tillegget pr. 1.1.2024, er 2,9 prosent.

Foto: Mostphotos

Nemndsavgjørelse for Brannavtalen

Etter behandling i sentral nemnd er det nå klart at Brannavtalen - SFS 2404 Brann- og redningstjeneste videreføres fra 1. januar 2023 uten store endringer.

Foto: Kjell Inge Søreide

SGS 1010 – reise med pasient/klient/bruker/elev

Særavtalen SGS 1010 er forlenget for to år for perioden 01.01.2023-31.12.2024.

Foto: Shutterstock

Enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet

KS og forhandlingssammenslutningene kom 15. desember til enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet for perioden 1.1.2023 til 31.12.2024.

Foto: Siv Dolmen

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Det er enighet om å forlenge særavtalen Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) i to år.

Foto: Shutterstock

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Retningslinjene for OU-midlene er revidert og gjelder fra januar 2024.

Oversikt over andre avtaler

KONTAKT