Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

Forhandlingsløsning i SFS 2404 - Brannavtalen

Forhandlingsløsning i SFS 2404 - Brannavtalen

Partene har i dag, 21.11.2018, kommet til enighet om å prolongere brannavtalen frem til 1.7.2019. Dette innebærer at avtalen forblir uendret frem til 1.7.2019.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Avlasteravtalen SGS 1030 prolongeres

Avlasteravtalen SGS 1030 prolongeres

Partene har 06.12.2018 blitt enige om å prolongere særavtalen for avlastere (SGS 1030) for perioden 01.01.2019 - 31.03.2019. Det betyr at særavtalen forblir uendret frem til 1. april 2019.

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Partene (KS og Fagforbundet, Delta, NITO - Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon) kom 26. november til enighet om ny avtale ASA 4110 – Oljevern, for perioden 1.1.2019 - 31.12.2020.

Enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet

Enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet

KS og hovedsammenslutningene kom 13. desember 2018 til enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet for perioden 1.1.2019 til 31.12.2020.

SGS 1010 – reise med pasient/klient/bruker/elev

SGS 1010 – reise med pasient/klient/bruker/elev

Særavtalen SGS 1010 er prolongert for ett år for perioden 01.01.2019-31.12.2019, med justering av godtgjøringssatsene.

Oversikt over særavtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT