Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

SGS 1001 Reiseregulativet – nye satser og bestemmelser i statens særavtaler

SGS 1001 Reiseregulativet – nye satser og bestemmelser i statens særavtaler

Partene i staten er kommet til enighet om nye satser og enkelte endringer i bestemmelser i statens særavtaler for reise innenlands og reise utenfor Norge.

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Det er enighet om å forlenge særavtalen Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) i to år.

Enighet om arbeidstid i skolen

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Revidert avlasteravtale – nye satser

Revidert avlasteravtale – nye satser

KS og forhandlingssammenslutningene er enige om en ny ettårig avtale. Avtalens timelønnslaster er regulert med om lag 2,8 prosent og satsene for utgiftsdekning er justert med om lag 3,3 prosent.

Brann- og redningstjeneste – justering av tidligere risikotillegg

Brann- og redningstjeneste – justering av tidligere risikotillegg

Den verdien eller faktoren som man skal benytte til å justere tillegget pr. 1.1.2022, er 0,3 %.

Branntjeneste: Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner

Branntjeneste: Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner

I denne artikkelen finner du nye veiledende satser for betaling av slukningshjelp og redningsaksjoner. De nye satsene gjelder fra 1.1.2022. Artikkelen erstatter B-rundskriv 2/2018.

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Partene i kommunal sektor kom onsdag 3.11.21 frem til en løsning på en ny toårig avtale om Pensjonsordninger i kommunal sektor.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Retningslinjene for OU-midlene er revidert og gjelder fra januar 2022.

Oversikt over særavtaler

Oversikt over andre avtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT