Til hovedinnhold

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

Artikler

SGS 1010 – reise med pasient/klient/bruker/elev

Særavtalen SGS 1010 er forlenget for to år for perioden 01.01.2023-31.12.2024.

Enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet

KS og forhandlingssammenslutningene kom 15. desember til enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet for perioden 1.1.2023 til 31.12.2024.

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Partene (KS og Fagforbundet, Delta, NITO - Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon) kom 20. desember til enighet om ny avtale ASA 4110 – Oljevern, for perioden 1.1.2023-31.12.2024.

Pause i Brannavtaleforhandlingene

Partene i SFS 2404: Brann- og redningstjeneste møttes til forhandlinger 15.12.2022.

Brann- og redningstjeneste – justering av tidligere risikotillegg

Den verdien eller faktoren som man skal benytte til å justere tillegget pr. 1.1.2023, er 3,95 %.

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Det er enighet om å forlenge særavtalen Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) i to år.

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Enighet om ny toårig avlasteravtale med nye satser

KS og forhandlingssammenslutningene er enige om en ny toårig avtale om avlastere, SGS 1030 - Avlastere. Avtalens timelønnslaster er regulert med om lag 4 prosent og satsene for utgiftsdekning er justert med i overkant 6 prosent.

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner – branntjeneste

I denne artikkelen finner du veiledende satser for betaling av slukningshjelp og redningsaksjoner. Satsene gjelder fra 1.1.2023.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Retningslinjene for OU-midlene er revidert og gjelder fra januar 2022.

Oversikt over andre avtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT