Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

Revisjon av særavtaler pr. 1.1.2021

Revisjon av særavtaler pr. 1.1.2021

Fjorten avtaler har utløp 31. desember i år og tolv av dem er nå reforhandlet. Her følger en kort oppdatering.

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Enighet om ny ASA 4110 Oljevern

Partene (KS og Fagforbundet, Delta, NITO - Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon) kom 15. desember til enighet om ny avtale ASA 4110 – Oljevern, for perioden 1.1.2021 - 31.12.2022.

SFS 2404 – Justering av tidligere risikotillegg

SFS 2404 – Justering av tidligere risikotillegg

Den verdien eller faktoren som man skal benytte til å justere tillegget pr. 1.1.2021, er 3,64 %.

Arbeidstidsavtalen forlenges

Arbeidstidsavtalen forlenges

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Generelle retningslinjer for OU-midlene er revidert og vil gjelde fra 1. januar 2021. Det vil åpnes for å søke om støtte fra OU-midlene 4. januar.

Rutiner for OU-midler

Rutiner for OU-midler

For å sikre rask og effektiv behandling av søknader om støtte og refusjon fra OU-midlene er det viktig at man setter seg inn i hva man kan søke støtte til og kravene til dokumentasjon.

Oversikt over særavtaler

Oversikt over andre avtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT