Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer hovedtariffavtalen.

OU-kontingent 2020

OU-kontingent 2020

Nå er OU-kontingenten for 2020 klar. Ansattes andel er kroner 27,96, og dette beløpet skal benyttes fra mai måned.

Særavtalen SGS 1030 Avlastere er forlenget

Særavtalen SGS 1030 Avlastere er forlenget

Partene er enige om å forlenge særavtalen for avlastere (SGS 1030) for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020, med justering i satsene.

Særavtalen SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager er forlenget

Særavtalen SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager er forlenget

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager uten endringer.

Arbeidstidsavtalen forlenges

Arbeidstidsavtalen forlenges

KS er overrasket over lærerorganisasjonenes manglende vilje til å modernisere særavtalen.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Oversikt over særavtaler

Oversikt over andre avtaler

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT