Til hovedinnhold

Særavtaler

De sentrale parter har inngått generelle og forbundsvise særavtaler som supplerer Hovedtariffavtalen.

Artikler

Foto: Mostphotos

Nemndsavgjørelse for Brannavtalen

Etter behandling i sentral nemnd er det nå klart at Brannavtalen - SFS 2404 Brann- og redningstjeneste videreføres fra 1. januar 2023 uten store endringer.

Foto: Kjell Inge Søreide

SGS 1010 – reise med pasient/klient/bruker/elev

Særavtalen SGS 1010 er forlenget for to år for perioden 01.01.2023-31.12.2024.

Foto: Shutterstock

Enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet

KS og forhandlingssammenslutningene kom 15. desember til enighet om ny SGS 1001 – Reiseregulativet for perioden 1.1.2023 til 31.12.2024.

Foto: Siv Dolmen

Enighet om avtale for barnehager, skoler og SFO

Det er enighet om å forlenge særavtalen Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) i to år.

Foto: KS

Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Foto: Shutterstock

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Retningslinjene for OU-midlene er revidert og gjelder fra januar 2022.

Oversikt over andre avtaler

KONTAKT