Hva arbeidsgiver må betale av kostnadene knyttet til sykefravær, er avhengig av lønnsnivået til den syke samt varigheten av sykefraværet. KS har laget en beregningsmodell som kan brukes til å beregne kostnadene ved sykefravær i kommunen.

Modellen kan finnes her eller under lenker og vedlegg.