I Hovedtariffavtalen er følgende dokument tatt inn:
Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2020 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne

 

Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022 Lenkeblokk Icon B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv Lenkeblokk Icon B-rundskriv 3/2021 - Iverksettingsrundskriv