I Hovedtariffavtalen er følgende dokument tatt inn:
Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2020 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne

 

Det vil ikke bli trykket opp ny Hovedtariffavtale før etter årets mellomoppgjør.

 

 

 

Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022 Lenkeblokk Icon B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv