I Hovedtariffavtalen er følgende dokument tatt inn:

  • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne
  • B-rundskriv 4/2022 - Hovedtariffoppgjøret 2022 - iverksetting og kommentarer
Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen 1.5.2022-30.4.2024

Trykt utgave av Hovedtariffavtalen kan bestilles hos KF på bestilling@kf.no (innbundet kr 239,- / pocket 149,-).

Streiken med Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag ble avsluttet med tvungen lønnsnemd. For disse organisasjonene gjelder Hovedtariffavtalen for 1.5.2020-30.4.2022 på ettervirkning frem til det foreligger en kjennelse fra Rikslønnsnemda.

Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022 Lenkeblokk Icon B-rundskriv 3/2021 - Iverksettingsrundskriv Lenkeblokk Icon B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv