I Hovedtariffavtalen er følgende dokument tatt inn:

  • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2022 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne
  • B-rundskriv 4/2022 - Hovedtariffoppgjøret 2022 - iverksetting og kommentarer
Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen 1.5.2022-30.4.2024

Trykt utgave av Hovedtariffavtalen kan bestilles hos KF på bestilling@kf.no (innbundet kr 239,- / pocket 149,-).

17. februar 2023 kom Rikslønnsnemndas kjennelser i tvistene mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag i forbindelse med hovedoppgjøret 2022. Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende som ny hovedtariffavtale for Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag fra 27.9.2022.