Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2011.

Det er viktig å merke seg at bestemmelsen kun er aktuell for arbeidstakere som etter arbeidsplanen faktisk har arbeidstid som dekker hele døgnet og som jobber minimum hver tredje søndag.

Se B-rundskriv nr. 12/2010 og B-rundskriv nr. 1/2011 .

Merk: På side 2 i B-rundskriv nr. 1/2011 heter det i to overskrifter: Grunnlag for beregning av overtid, gjennomsnittsberegning av  arbeidstid, timelønn mv. og Beregningsgrunnlag for timelønn og gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid mv.

Disse to overskriftene er misvisende. Det skulle ha stått: Beregningsgrunnlag for timelønn og overtid mv.