Kurset er denne gangen utvidet til to dager, da vi endelig kan tilby kurs i praktisk turnusplanlegging også.

Dag 1 vil bli en teoretisk gjennomgang av lov- og avtaleverk, og dag 2 vil ta for seg hele prosessen med å utarbeide ny arbeidsplan, fra evaluering av dagens praksis, via kartlegging av ressurser og behov, før vi kommer inn på den praktiske delen arbeidet med turnus-/arbeidstidsplanlegging.

I en tid hvor fleksibilitet og medvirkning for arbeidstakere fremsnakkes, kan vi gi noen tips til hvordan man kan jobbe med en turnus som tar hensyn både til pasientenes, arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

Partene kom før sommeren til enighet om en ny veileder for årsturnus. Denne vil være et deltema begge dager, slik at kursdeltakerne får innsikt i både de teoretiske og praktiske sidene av årsturnus.

Mer informasjon og påmelding