Lønn og tariff

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo, har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med arbeidstakerorganisasjonene om lønn og andre vilkår .

SISTE OM LØNN OG TARIFF

KONTAKT