Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Jobbvinner 2020: Nasjonal konferanse i september

Jobbvinner 2020: Nasjonal konferanse i september

Hvordan rekruttere og beholde de beste til våre nærmeste? Jobbvinner inviterer deg som er opptatt av å beholde og rekruttere helsepersonell til kommunene til nasjonal konferanse 24. september.

Høringsinnspill fra KS til kompetansereformen Lære hele livet

Høringsinnspill fra KS til kompetansereformen Lære hele livet

KS mener perspektivene og tiltakene i Kompetansereformen på flere områder peker på løsninger og veivalg for framtiden og ser at innspill fra KS og de øvrige partene i arbeidslivet er ivaretatt på en rekke punkter.

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

- Stortingsmeldingen om kompetansereformen Lære hele livet reflekterer en positiv utvikling i kompetansepolitikken. Den vil involvere og gjøre det enklere for alle å kunne lære gjennom hele livet, mener KS.

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansepakken på 190 millioner som ble lagt fram fredag 3. april har en rekke gode og målrettede tiltak. Muligheten til økt kompetanse for de som er permitterte og arbeidsledige er fremtidsrettet.

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Ekspertutredningen om etter- og videreutdanning gir økt innsikt i hvordan vi kan legge til rette for livslang læring, mener KS. Rapporten avdekker hva som kjennetegner et system for å lære hele livet og hva som må til for å endre på det eksisterende.

Jobbvinner

Hvordan få sykepleiere og helsefagarbeidere til å velge kommunen som arbeidsplass – og bli der?

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? Publikasjonen Status Kommune 2020 gir deg en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

KS Læring

KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Tryggere i lederrollen

Tryggere i lederrollen

En ny evaluering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten viser at ledere som har deltatt i videreutdanningen kjenner seg tryggere i lederrollen. Medarbeidere opplever også positive endringer hos sin leder.

Se data for din kommune og fylkeskommune

Se data for din kommune og fylkeskommune

Her kan du se hvordan kommuner og fylkeskommuner opplever – og jobber med – tema som ledelse, kompetanse, rekruttering, sykefravær, heltid, innovasjon og digitalisering. Hver kommune kan sammenliknes med landsgjennomsnittet, fylket og nabokommunene.

Mer om kompetanse og rekruttering

Søk tilskudd til samarbeid om kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Søk tilskudd til samarbeid om kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Det er nå utlyst midler for 2020 som tilbydere av utdannings- og opplæringstilbud kan søke på, i tett samarbeid med kommunene.

Ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget

Ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalgets tredje og siste rapport. Utvalget har arbeidet med å gi et kunnskapsgrunnlag for å utvikle en kompetansepolitikk som sikrer norsk arbeidsliv og samfunnsliv riktig og tilstrekkelig kompetanse i framtida.

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Ekspertutredningen om etter- og videreutdanning gir økt innsikt i hvordan vi kan legge til rette for livslang læring, mener KS. Rapporten avdekker hva som kjennetegner et system for å lære hele livet og hva som må til for å endre på det eksisterende.

Økt behov for digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Økt behov for digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren gjennomgår stor teknologisk og digital omstilling. Ni av ti kommuner har de siste to årene innført velferdsteknologiske løsninger, og seks av ti er i gang med å digitalisere oppgaver og tjenester.

Sosiale medier som arbeidsverktøy

Sosiale medier som arbeidsverktøy

Bruk sosiale medier for å profilere kommunesektoren som en attraktiv arbeidsgiver og få gode søkere! Her får dere informasjon og tips om hvordan dere kan gjøre dette på en smart måte.

Fortsatt innsats for flere læreplasser

Fortsatt innsats for flere læreplasser

Det er gjort et betydelig arbeid i kommunesektoren de siste årene for å sikre tilstrekkelig med læreplasser. Samtidig ønsker flere ungdom å ta fagbrev. Årlig står om lag 8000 uten læreplass.

Les flere artikler

KONTAKT