Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Se Arbeidslivskonferansen 2019 i opptak

Se Arbeidslivskonferansen 2019 i opptak

Årets Arbeidslivskonferanse pekte på dagens og morgendagens eldre som en ressurs. På konferansen ble det debatt om hvordan vi kan skape et bærekraftig arbeidsliv for unge i dag som blir framtidens aldrende befolkning. Nå kan du se innleggene i opptak.

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Ekspertutredningen om etter- og videreutdanning gir økt innsikt i hvordan vi kan legge til rette for livslang læring, mener KS. Rapporten avdekker hva som kjennetegner et system for å lære hele livet og hva som må til for å endre på det eksisterende.

Jobbvinner

Hvordan få sykepleiere og helsefagarbeidere til å velge kommunen som arbeidsplass – og bli der?

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

Utvalg peker på utfordringer i kompetansepolitikken

Utvalg peker på utfordringer i kompetansepolitikken

Mange av utfordringene som Kompetansebehovsutvalget peker på i sin nye rapport berører kommunesektoren. KS mener at disse berører oss både som arbeidsgiver, utdanningsmyndighet og lokalsamfunn.

KS Læring

KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Tryggere i lederrollen

Tryggere i lederrollen

En ny evaluering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten viser at ledere som har deltatt i videreutdanningen kjenner seg tryggere i lederrollen. Medarbeidere opplever også positive endringer hos sin leder.

Mer om kompetanse og rekruttering

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Ekspertutredningen om etter- og videreutdanning gir økt innsikt i hvordan vi kan legge til rette for livslang læring, mener KS. Rapporten avdekker hva som kjennetegner et system for å lære hele livet og hva som må til for å endre på det eksisterende.

Økt behov for digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Økt behov for digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren gjennomgår stor teknologisk og digital omstilling. Ni av ti kommuner har de siste to årene innført velferdsteknologiske løsninger, og seks av ti er i gang med å digitalisere oppgaver og tjenester.

Nytt bransjeprogram om kompetanse i helse- og omsorg

Nytt bransjeprogram om kompetanse i helse- og omsorg

KS har signert en avtale om et felles bransjeprogram om kompetanse i kommunal helse- og omsorgstjeneste. – Vi er glade for å bidra til en satsning på kompetanse i denne sektoren, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Sosiale medier som arbeidsverktøy

Sosiale medier som arbeidsverktøy

Bruk sosiale medier for å profilere kommunesektoren som en attraktiv arbeidsgiver og få gode søkere! Her får dere informasjon og tips om hvordan dere kan gjøre dette på en smart måte.

Fortsatt innsats for flere læreplasser

Fortsatt innsats for flere læreplasser

Det er gjort et betydelig arbeid i kommunesektoren de siste årene for å sikre tilstrekkelig med læreplasser. Samtidig ønsker flere ungdom å ta fagbrev. Årlig står om lag 8000 uten læreplass.

Rapport om kompetansebehov peker på utfordringer

Rapport om kompetansebehov peker på utfordringer

KS er enig i hovedkonklusjonene i den første rapporten fra Kompetansebehovsutvalget som peker på sentrale utfordringer knyttet til kompetansebehovet i framtida.

Les flere artikler

KONTAKT