Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Tilskudd til videreutdanning i digital kompetanse

Tilskudd til videreutdanning i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler på totalt 35 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Tilbudet retter seg mot virksomheter og arbeidstakere som ønsker mer kompetanse som følge av digitalisering.

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

Utvalg peker på utfordringer i kompetansepolitikken

Utvalg peker på utfordringer i kompetansepolitikken

Mange av utfordringene som Kompetansebehovsutvalget peker på i sin nye rapport berører kommunesektoren. KS mener at disse berører oss både som arbeidsgiver, utdanningsmyndighet og lokalsamfunn.

KS bidrar med tilskudd til flere lærekontrakter

KS bidrar med tilskudd til flere lærekontrakter

Stadig flere søkere får læreplass. Samtidig er det fortsatt mange unge uten lærekontrakt så langt i høst, viser foreløpige tall. KS setter av inntil 30 millioner kroner til tiltak for å øke antall lærlinger. Søknadsfristen er 1. oktober.

KS Læring

KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Tryggere i lederrollen

Tryggere i lederrollen

En ny evaluering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten viser at ledere som har deltatt i videreutdanningen kjenner seg tryggere i lederrollen. Medarbeidere opplever også positive endringer hos sin leder.

Mer om kompetanse og rekruttering

Økt behov for digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Økt behov for digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren gjennomgår stor teknologisk og digital omstilling. Ni av ti kommuner har de siste to årene innført velferdsteknologiske løsninger, og seks av ti er i gang med å digitalisere oppgaver og tjenester.

Formiddagsseminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Formiddagsseminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig at vi klarer å skape et inkluderende samfunn med plass til alle. Men hvordan lykkes vi best? Se seminaret i opptak her.

Nytt bransjeprogram om kompetanse i helse- og omsorg

Nytt bransjeprogram om kompetanse i helse- og omsorg

KS har signert en avtale om et felles bransjeprogram om kompetanse i kommunal helse- og omsorgstjeneste. – Vi er glade for å bidra til en satsning på kompetanse i denne sektoren, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Sosiale medier som arbeidsverktøy

Sosiale medier som arbeidsverktøy

Bruk sosiale medier for å profilere kommunesektoren som en attraktiv arbeidsgiver og få gode søkere! Her får dere informasjon og tips om hvordan dere kan gjøre dette på en smart måte.

Fortsatt innsats for flere læreplasser

Fortsatt innsats for flere læreplasser

Det er gjort et betydelig arbeid i kommunesektoren de siste årene for å sikre tilstrekkelig med læreplasser. Samtidig ønsker flere ungdom å ta fagbrev. Årlig står om lag 8000 uten læreplass.

Rapport om kompetansebehov peker på utfordringer

Rapport om kompetansebehov peker på utfordringer

KS er enig i hovedkonklusjonene i den første rapporten fra Kompetansebehovsutvalget som peker på sentrale utfordringer knyttet til kompetansebehovet i framtida.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT