Hensikten med dette kurset er å få nye ledere opp på et minimumsnivå så tidlig som mulig.

Avdelingsdirektør i KS, Marit Roxrud Leinhardt

Ledelse og organisering

Foto: Mostphotos

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen.

Lenkeblokk Icon Vil du vite mer?

Målet er å styrke kommunesektoren som attraktiv arbeidsgiver ved å tilby god oppfølging av nye ledere.

- Hensikten med dette kurset er å få nye ledere opp på et minimumsnivå så tidlig som mulig. Det vil bidra til at de kommer raskere inn i jobben og dermed får en god start. Derfor er kurset praktisk rettet og består av tre læringssteg, sier avdelingsdirektør i KS, Marit Roxrud Leinhardt.

Læringssteg 1 handler om ledelse i en politisk styrt organisasjon
Læringssteg 2 handler om å ta rollen som leder
Læringssteg 3 handler om å mestre det viktigste innen lov og avtaleverk

Modulen inneholder fagtekster, oppgaver og korte filmer.

Gå til "Ny som leder" - Et kurs for deg som er ny leder i kommunesektoren

Kurset passer for deg som har ingen eller liten erfaring som leder i kommunesektoren, og som ønsker å bli tryggere i rollen.


Tilpasset kommunal sektor

Kurset er rettet mot ledere i kommunal sektor og tilpasset digitale flater med en enkel og brukervennlig navigasjon. KS oppfordrer kommunene til å kombinere kurset med egne lederopplæringstilbud og knytte modulen til egne opplegg for nye ledere.   

På hvert av læringsstegene kan du klikke videre til ressurser og kilder for mer informasjon.

Innholdet kan også benyttes på fysiske samlinger både internt, og på tvers av kommuner. Der kan  ledere som har gjennomgått den digitale delen møtes for å reflektere og  dele erfaringer og kompetanse.

Innholdet har vært testet på både nye og erfarne ledere i sektoren som har gitt gode innspill til den første modulen som vi nå lanserer. Flere moduler kommer i løpet av våren 2024.