Kommune-Norge skriker etter planleggere. Nyutdannede hevder de sliter med å få innpass i arbeidslivet etter endte studier. Hvordan henger dette sammen, og hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Forum for kommunal planlegging (FKP) inviterer til åpent webinar hvor vi ønsker å belyse utfordringene som både kommunene og de nyutdannede står overfor, og gi tips til hvordan de kan løses!

Dette webinaret er åpent for alle, ikke bare for FKP-medlemmer. Vi håper spesielt at studenter og nyutdannende, samt kommuner som er i eller skal inn i ansettelsesprosesser, blir med. 

Innledere: 

  • Velkommen, ved Britt Kjensli, styreleder i FKP
  • Utfordringsbildet, ved Henning Berby, fagleder for plan i KS
  • Vi sleit, så lyktes vi - et kommuneperspektiv, Bjarte Henriksen, enhetsleder plan og bygningsavdelingen Vågan kommune
  • Hva tenker studentene om dette? ved Ingvild Lauvstad Sunde og Kamilla Selseth, styremedlemmer i FKP
  • Hva bør arbeidsgiver gjøre for å ta imot og beholde en nyutdannet? Ved Valerie Benavides, Lurøy kommue

Det blir også en åpen runde avslutningsvis, for de som ønsker å bidra med sine perspektiver!

Følg nettsendingen 5. juni fra kl. 13