Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Siste fra Jobbvinner

Om Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Samarbeidspartnere Jobbvinner

Samarbeidspartnere Jobbvinner

KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta står sammen om Jobbvinner. Behovet for kvalifisert helsepersonell er stort og for mange kommuner er det utfordrende å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger.

Invitasjon til opplæring for rekrutteringspatruljer,  ambassadører og arbeidsgiverrepresentanter

Invitasjon til opplæring for rekrutteringspatruljer, ambassadører og arbeidsgiverrepresentanter

Jobbvinner arrangerer opplæringsdager i historiefortelling og presentasjonsteknikk for rekrutteringspatruljer og ambassadører 21. -22. november 2022 på Scandic Asker.

1. samling i læringsnettverk Mentor Nord

1. samling i læringsnettverk Mentor Nord

Jobbvinners nye læringsnettverk for innføring av mentorprogram i kommuner i Troms og Finnmark fikk en strålende oppstart 1. og 2. september 2022.

3. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

3. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

I april gjennomførte vi tredje samling i læringsnettverket. Dagens tema var kompetanse og målinger. Arrangementet var en hybrid samling hvor det var digitale, felles innlegg og kommunevise gruppearbeid.

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen oppfordret regjeringen til å forsterke satsingen på Jobbvinner da prosjektet presenterte løsninger på en av kommunenes største utfordringer: Rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.

Les flere artikler

Verktøykasse

Les om flere verktøy her

KONTAKT