Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Siste fra Jobbvinner

Om Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Samarbeidspartnere Jobbvinner

Samarbeidspartnere Jobbvinner

KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta står sammen om Jobbvinner. Behovet for kvalifisert helsepersonell er stort og for mange kommuner er det utfordrende å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger.

3. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

3. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

I april gjennomførte vi tredje samling i læringsnettverket. Dagens tema var kompetanse og målinger. Arrangementet var en hybrid samling hvor det var digitale, felles innlegg og kommunevise gruppearbeid.

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen oppfordret regjeringen til å forsterke satsingen på Jobbvinner da prosjektet presenterte løsninger på en av kommunenes største utfordringer: Rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.

Nytt læringsnettverk om mentorprogram

Nytt læringsnettverk om mentorprogram

Jobbvinner gjentar suksessen med læringsnettverk for kommuner som ønsker å utvikle og innføre mentorprogram for sine nytilsatte høyskoleutdannede helsepersonell. Denne gangen inviteres alle kommuner i Troms og Finnmark til å delta.

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Kommunehelsetjenesten har stort behov for helsepersonell. Med trainee-program kan kommunen rekruttere nyutdannede sykepleiere, som vil opparbeide seg spesialkompetanse på kommunens helsetjenester.

Les flere artikler

Verktøykasse

Les om flere verktøy her

KONTAKT