Til hovedinnhold

Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Artikler

Siste fra Jobbvinner

Om Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Samarbeidspartnere Jobbvinner

KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta står sammen om Jobbvinner. Behovet for kvalifisert helsepersonell er stort og for mange kommuner er det utfordrende å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger.

Dagens sykepleierstudenter er kommunens nye helter

20 deltakere fra Time kommune, Klepp kommune, NSF Rogaland, sykepleiestudenter og ansatte fra UiS deltok på første samling i slutten av oktober.

5. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

17. november 2022 var det digital samling for deltakerne i læringsnettverket. Temaet på samlingen var å forberede utrulling og implementering samt nettverksarbeid.

Medisinsk studentpraksis i kommunale helsetjenester

Sammen med Nord Universitet har Jobbvinner startet opp et prosjekt om praksis i medisinsk sykepleie i kommunenes helse- og velferdstjenester. Praksis fungerer som kommunens utstillingsvindu som fremtidig arbeidsplass for studenter.

Invitasjon til opplæring for rekrutteringspatruljer, ambassadører og arbeidsgiverrepresentanter

Jobbvinner arrangerer opplæringsdager i historiefortelling og presentasjonsteknikk for rekrutteringspatruljer og ambassadører 21. -22. november 2022 på Scandic Asker.

Les flere artikler

Verktøykasse

Les om flere verktøy her

KONTAKT