Det er viktig for KS å følge opp Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2022-2026.

Marit Roxrud Leinhardt

Samfunnskontrakt for flere læreplasser 2022-2026

Lenkeblokk Icon Les mer her:

Gratis webinar om lærlinger

Se webinaret direkte 4. november klokka 8.30

Arbeidsgivere i offentlig og privat næringsliv sliter med å få tak i nok fagarbeidere.  Samtidig står det hvert år en gruppe ungdom uten læreplass. Mangel på læreplasser er et hinder for at flere kan fullføre og bestå med fagbrev. 

Det er både smart og lønnsomt å satse på lærlinger i kommunal sektor! Det håper vi å kunne belyse ved hjelp av fakta, inspirasjon fra kommuner og fylkeskommuner som har lykkes og diskusjon om hvordan dette kan løses fremover.  

- Det er viktig for KS å følge opp Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2022-2026. Der står det blant annet at Partene i samfunnskontrakten er enige om at flere skal få læreplassen de trenger for å fullføre, sier avdelingsleder for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt. På forrige Landsting i KS ble det også vedtatt at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass.  Her er vi ikke i mål ennå!  

På webinaret vil vi vise at det lønner seg å ta inn lærlinger! Bli inspirert av arbeidet til: 

  • Viken fylkeskommune  
  • Fredrikstad kommune
  • Østre Toten kommune 

 Målet med webinaret er å: 

  • Ta pulsen på dagens arbeidsliv og vise frem kommuner som jobber fremtidsrettet med lærlinger 
  • Vise hvordan fylkeskommunen kan bidra til at alle får læreplass, også de som ikke er kvalifisert
  • Løfte frem arbeidslivets behov for fagarbeidere og deres ansvar for å gi læreplasser
  • Inspirere og gi oppmerksomhet til den nye samfunnskontrakten og vise at det lønner seg å rekruttere lærlinger