Til hovedinnhold

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Artikler

Foto: Bly

Det store fremtidsbildet

En nyskapende arbeidsgiverpolitikk sikrer en bærekraftig kommunesektor nå og i framtida. Gjennom god ledelse, evne til omstilling, kontinuerlig læring og samarbeid må vi løse oppgaver på nye måter. Vi må våge mer, og mobilisere.

Foto: Bly

Å våge

Vår tids største samfunnsutfordringer kan ikke løses ved å gjøre mer av det samme. For å finne nye bærekraftige løsninger må vi våge å utforske det ukjente og våge å stå i spenningen mellom det nye og gamle.

Foto: Bly

Å lede

Å lede består av fire hovedelementer, ledelse, administrasjon, faglig aktivitet og det å være en kulturbærer. Som leder har du en unik mulighet til å påvirke og nå mål sammen med andre, og god ledelse er avgjørende for å skape innovasjon og utvikling.

Foto: Bly

Å lære

I en tid med stor omstilling og behov for nye kompetanser, blir det viktig å ha en tilnærming til læring hele livet. For å være en nyskapende arbeidsgiver må vi gjøre arbeidsplassen til en læringsarena, med rom for utvikling, prøving og feiling.

Foto: Bly

Å mobilisere

For å skape en bærekraftig framtid må vi mobilisere alle som kan bidra og jobbe på tvers av etablerte organisasjonsstrukturer. Koronapandemien har oss at det er mye som er mulig å få til på kort tid som vi ikke trodde vi skulle få til.

Foto: Bly

Å samhandle

For å være en attraktiv arbeidsgiver kreves det mot til å bryte ned siloer og invitere nye aktører inn. Framtidens utfordringer løses best ved å samarbeide.

Les mer om Nyskapende arbeidsgivere

Les flere artikler

KONTAKT