Med bakgrunn i drøftingene er det nå utarbeidet en felles veileder som de lokale parter kan benytte i arbeidet med læring og kompetanseutvikling i den enkelte kommune/fylkeskommune. Veilederen beskriver blant annet partenes roller, ansvar og forventninger i arbeidet, læringsformer og læringsarenaer, samt synliggjør handlingsrommet i hovedtariffavtalen.

Kompetanseveilederen finner du her (pdf)

Vi oppfordrer partene lokalt til å ta veilederen i bruk i kompetanseutviklingsarbeid.