Jeg syns det er veldig gøy at Aslak og vi i Grimstad kan være et godt eksempel for andre kommuner

Ordfører Beate Skretting

Inn i jobb, som Grimstad kommune er en del av, er en KS-satsing som startet opp i 2021, og som arbeider for å hjelpe unge ufaglærte inn i jobb i kommunal sektor. Hovedårsaken til at Grimstad er med er for å forhindre ungt utenforskap og bidra til økt inkludering i kommunal sektor.

Aslak Johnsen har vært en del av Inn i jobb-prosjektet det siste året, og har hatt arbeidspraksis hos fagleder Rolf Inge Pettersen og hans gjeng i park og idrett i Grimstad kommune. Her har Johnsen hatt en allsidig arbeidsdag, han har lært mye, men også vært en viktig bidragsyter inn i den daglige driften. Nå har dette gitt resultater, og nylig skrev han under på en arbeidskontrakt med ordføreren. Johnsen har fått fast jobb i kommunen.

- Jeg føler meg privilegert og heldig som har fått denne muligheten. Det har ikke vært en selvfølge at det skulle bli slik, sier Johnsen selv.


Foto: Grimstad kommune

Hindringen borte

18 prosent av ungdommene i Agder dropper ut av skolen før de har fullført videregående skole, og av disse er 67 prosent gutter. Skolebenken er ikke for alle, og det å finne alternative løsninger for disse menneskene har derfor vært viktig for Grimstad kommune. Derfor ble Grimstad med i KS-satsingen Inn i jobb. Gjennom prosjektet har de jobbet med ordninger for hvordan man kan rekruttere unge mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidsliv og utdanning, og inn i jobb i kommunal sektor. Samtidig har det vært viktig for kommunen at de også skulle dekke kommunens behov for arbeidskraft.

Inn i jobb-prosjektet har gitt kandidatene ett års arbeidstrening, og i denne perioden har de fått full lønn (lønnen dekkes delvis gjennom NAV). Etter ett år har stillingene tidligere blitt lyst ut, da dette har vært et krav, slik at man sikrer at den beste kandidaten får jobben. Nå er det kommet en ny fortolkning av regelverket som resultat av Inn i jobb-prosjektet, da man så at kvalifikasjonsprinsippet til dels var et hinder for å få de unge tilsatt i ordinære stillinger i kommunene.  

KS har nå fått gjennomslag for at det skal være rom for unntak av kvalifikasjonsprinsippet. For at det skal være unntak må noen vilkår være oppfylte. Det må være saklig behov for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for at denne personen skal kunne klare å komme inn i jobb, ansettelsen må drøftes med de tillitsvalgte, og antall stillinger som brukes til å inkludere er rimelig sett opp mot det totale antall stillinger.

Resultater

Grimstad kommune er først ut med å ansette en person ut ifra disse vilkårene. Ordfører Beate Skretting er fornøyd med at det nettopp var Aslak som var først ut. Hun er glad på hans vegne, men også på kommunens vegne. Hun har nemlig hørt mange godord fra kollegaene hans, om både hvordan han er som person, og om arbeidet han gjør.

- Jeg syns det er veldig gøy at Aslak og vi i Grimstad kan være et godt eksempel for andre kommuner. Det er gøy å se resultater av dette prosjektet, og jeg syns det er et veldig fint virkemiddel for å få enda flere ut i jobb. Jeg er tilhenger av fleksible ordninger. Vi trenger arbeidskraft i fremtiden, og vi trenger dyktige folk. Det er mange som kan være veldig dyktige, selv om de ikke har formell utdannelse, sier hun.

Stas

Aslak roses av kollegaer for innsatsen han har lagt ned det første året i Grimstad kommune. De syns det har vært gøy å følge utviklingen hans. Aslak selv er også fornøyd.

-Det beste med jobben er at den er så variert. Her har jeg fått holdt på med alt fra planting, til brøyting, jeg har jobbet på ulike uteområder, på institusjonene og også vært med ute i skjærgården. En annen ting som er så bra med denne jobben er at jeg har fantastisk gode kollegaer her, som er flinke til å lære vekk det de kan. Jeg trives veldig godt her, sier han.

Nå har han signert sin første arbeidskontrakt i fast jobb. På papiret fikk han selveste ordførerens signatur. Han er den første i Grimstad, og faktisk i hele landet, som får fast stilling i Inn i jobb-prosjektet på nye vilkår.

- Klart det er stas, smiler han.

I Grimstad kommune er det nå HR-avdelingen som har ansvaret for implementeringen av Inn i jobb-prosjektet, det er flere kandidater på vei.


Foto: Grimstad kommune