Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

SISTE OM KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder gir gode råd.

Høringssvar - NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

HØRING

Høringssvar - NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

For kommunesektoren er høy sysselsetting avgjørende for å sikre tilgang på den arbeidskraften vi trenger for å kunne yte gode velferdstjenester nå og i framtiden.

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Tilskudd til kommunenes arbeid for økt etnisk mangfold

Tilskudd til kommunenes arbeid for økt etnisk mangfold

Fram til oktober kan virksomheter i kommunal sektor søke om midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nye tilskuddsordning.

Jakter på kandidater til mangfoldsprisen

Jakter på kandidater til mangfoldsprisen

KS i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) jakter på gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021. Prisen er en utmerkelse til bedrifter/kommuner/kommunale virksomheter som gjør fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT