Til hovedinnhold

Tørn Kommune

Tørn Kommune gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Artikler

Dette er Tørn KommuneFoto: KS

Dette er Tørn Kommune

I Tørn-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Foto: Mostphotos

Tørn for tillitsvalgte

Som lokal tillitsvalgt i Tørn Kommune er du med i et langsiktig endrings- og utviklingsarbeid som krever tålmodighet, dialog og godt partssamarbeid. Målet med denne siden er å gi tillitsvalgte et godt utgangspunkt for å bidra til å drive frem arbeidet.

Foto: Nucleus

Tørns digitale verktøykasse

Om få år har vi flere pensjonister enn yrkesaktive i Norge, og mange kommuner har allerede utfordringer med å finne kompetansen de trenger. Derfor er det viktig å organisere oppgaver og arbeidstiden på nye måter – for å ivareta både brukere og ansatte.

ErfaringsbankenFoto: Canv

Erfaringsbanken

Her kan du lese mer om de gode historiene. Kommunene som deltar i Tørn forteller om sitt arbeid med ny oppgavedeling og ny organisering av arbeidet og arbeidstiden i helse og omsorg.

Foto: KS

Disse kommunene er med i Tørn

173 kommuner er med i Tørn. Dette kartet gir en oversikt over alle tidligere og nåværende Tørn-kommuner.

Samlinger og arrangementerFoto: KS

Samlinger og arrangementer

Nysgjerrig på hvordan Tørn-pilotene er organisert? Her får du en oversikt over tidligere samlinger i alle pilotene, kommunene som har deltatt og innholdet de har jobbet med.

Foto: Illustrasrasjon Canva

Bestill en Tørn-ekspert

Trenger din kommune tips og råd i eget arbeid med utvikling av ny oppgavedeling, organisering av arbeidet og arbeidstiden? Da kan Tørn hjelpe!

Foto: Viken fylkeskommune

Ressursbanken

Er du i gang med endringsarbeidet og har behov for påfyll av kunnskap? Her finner du informasjon som kan fungere som en støtte i arbeidet med ny oppgavedeling og organisering av arbeidet i din kommune.

Foto: Nucleus

Ny rapport: Evaluering av Tørn

Rapporten viser hvordan Tørn gjennom opplæring, veiledning og erfaringsdeling har motivert og støttet kommuner. Fafo har følgeforsket arbeidet med Tørn fram til høsten 2023, og evalueringen er god.

Siste fra Tørn

Kompetansekartlegging i Meløy

I denne Tørn-filmen forteller ledere og ansatte i Meløy kommune om hvordan de kartla kompetansen for å kunne dele mer på oppgavene.

Foto: Ida P. Slettevoll, KS

KRONIKKER

Kommunesektoren har høye ambisjoner

KS skal være en tydelig stemme for kommunesektorens interesser i møte med staten.

Foto: Shutterstock

- Medarbeiderne har fått et eierforhold til endringene

Nord-Aurdal kommune har snudd noen steiner for å få til en god løsning på utfordringsbildet. Kommunen har deltatt i det som nå heter Tørn - Rusta for framtida, med fokus på avdelingen for tilrettelagte tjenester.

Tørn-film: Heltidskultur i Sandefjord kommune

- Det er enighet om at heltidskultur er nødvendig for god tjenestekvalitet. Spørsmålet er hvordan vi får det til, sier Janne Moholt, avdelingsleder ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune.

Foto: Frank Hofmann

Lindesnes kommune ruster seg for fremtidens helse- og omsorgstjenester

Lindesnes kommune ble valgt ut til å være med i Tørns pilot om målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling høsten 2022. De har fått gode resultater så langt.

Foto: Turid Engseth Løvoll

Løste utfordringer ved å ta felles beslutninger med lederne

Fjord kommune står, som mange andre kommuner i Tørn, overfor utfordringer med å sikre tilstrekkelig helsepersonell for fremtidige helsetjenester. For å imøtekomme dette, deltok de i Tørn-prosjektet.

Les flere artikler

KONTAKT