Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Tørn-film: Kvalitet i omsorgstjenesten med ny oppgavedeling

- Vi har ikke råd til ikke å lykkes med ny oppgavedeling, sier kommunedirektør i Asker kommune, Lars Bjerke. Han deltar i den nye Tørn-filmen om oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren. Se den her.

Organisering av arbeidstiden er nøkkelen

Organisering av arbeidstiden er nøkkelen

I TØRN-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene. Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen pluss økt andel ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Nytt nettverk for organisering av arbeidet i helse og omsorg

Nytt nettverk for organisering av arbeidet i helse og omsorg

Opplever du i din kommune det som utfordrende å levere helse – og omsorgstjenester til alle som har behov for det? I regi av Tørn-prosjektet inviterer KS motiverte kommuner til å delta i et digitalt læringsnettverk for ny organisering av arbeidet.

Bedre oppgavedeling skaper fremtidens omsorgstjenester

Bedre oppgavedeling skaper fremtidens omsorgstjenester

Mer målrettet fordeling av oppgaver er en av nøklene til bærekraftige omsorgstjenester fremover. Knapp fagkompetanse må brukes der den trengs aller mest. Sykepleiere og fagarbeidere bruker i dag mye tid på oppgaver som ikke krever deres spisskompetanse.

Helseteknologi er løsningen på utfordringer i omsorgssektoren

Helseteknologi er løsningen på utfordringer i omsorgssektoren

Dette svarer framtidens sykepleiere på hvordan utfordringene i de kommunale helse- omsorgstjenestene kan løses. På en innovasjonskamp presenterte de nylig forslag til løsninger for fremtiden.

Mer heltid  med TØRNturnus i Sandefjord

Mer heltid med TØRNturnus i Sandefjord

Oppstarten av TØRNturnus ved Sandefjord medisinske senter har gitt gode og raske resultater. Lengre vakter har ført til at ingen ansatte trenger å jobbe ufrivillig deltid.

Nytt KS-prosjekt skal bidra til fremtidens omsorgstjenester

Nytt KS-prosjekt skal bidra til fremtidens omsorgstjenester

I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Det nye KS-prosjektet Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene.

Ny organisering av arbeidet gir muligheter for bedre omsorgstjenester

Ny organisering av arbeidet gir muligheter for bedre omsorgstjenester

På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang og FAFO utarbeidet en oppsummering av nyere forskning på oppgavedeling, organisering, kompetanse og heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Erfaringer med ny organisering av arbeidet i den kommunale omsorgstjenesten

Erfaringer med ny organisering av arbeidet i den kommunale omsorgstjenesten

Kommunene finner gode løsninger for bærekraftig organisering, men etterspør mer kompetanse på bemanningsledelse, viser en ny rapport.

SISTE OM KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

HØRING

Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

KS mener det er positivt at nytt regelverk tar hensyn til at det er store forskjeller mellom mottakerne av AAP hva gjelder hvor mye tid de trenger. Å avvikle karensperioden vil gi de som trenger mer tid mulighet til å søke om ny periode.

Kompetanseløft for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Kompetanseløft for avfalls- og gjenvinningsbransjen

KS er glade for at det nå opprettes et bransjeprogram for kompetanse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det grønne skiftet og overgang til sirkulærøkonomi krever ny kompetanse og omstilling i denne bransjen.

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nå har din fylkeskommune eller kommune mulighet til å bli med på et viktig arbeid for å få flere unge mennesker kvalifisert for og inn i jobb. KS inviterer kommuner over hele landet til oppstart av nytt kull av nettverket Inn i jobb.

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

På Arbeidslivskonferansen 24. mars utforsker vi myter og fakta om den nye arbeidshverdagen. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdagen preges av uforutsigbarhet og endring.

Lederkurs for allmennleger

Lederkurs for allmennleger

Målet med lederkurset på nett er å styrke allmennleger i lederrollen, gi dem gode verktøy for å lede og utvikle egen praksis, og yte best mulig tjenester til pasienter og brukere. Søknadsfristen er 5. januar 2022.

Les flere artikler

KONTAKT