Til hovedinnhold

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Artikler

Dette er Tørn KommuneFoto: KS

Dette er Tørn Kommune

I Tørn-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Foto: Nucleus

Ny rapport: Evaluering av Tørn

Rapporten viser hvordan Tørn gjennom opplæring, veiledning og erfaringsdeling har motivert og støttet kommuner. Fafo har følgeforsket arbeidet med Tørn fram til høsten 2023, og evalueringen er god.

Foto: Canva

Bli med på lansering av Fafos følgeevaluering av Tørn

KS og Tørn inviterer til lansering av Fafo-rapporten om følgeevalueringen av Tørn-prosjektet 28. februar. Hvordan har reisen vært for de første deltakerkommunene i Tørn? Hovedfunnene fra denne evalueringen vil presenteres av seniorforsker Leif Moland.

Foto: Nucleus

Veileder - Ny oppgavedeling

Om få år har vi flere pensjonister enn yrkesaktive i Norge, og mange kommuner har allerede utfordringer med å finne kompetansen de trenger. Derfor er det viktig å organisere oppgaver og arbeidstiden på nye måter – for å ivareta både brukere og ansatte.

ErfaringsbankenFoto: Canv

Erfaringsbanken

Her kan du lese mer om de gode historiene. Kommunene som deltar i Tørn forteller om sitt arbeid med ny oppgavedeling og ny organisering av arbeidet og arbeidstiden i helse og omsorg.

Foto: KS

Disse kommunene er med i Tørn

Nesten 100 kommuner er med i Tørn. Dette kartet gir en oversikt over alle tidligere og nåværende Tørn-kommuner.

Samlinger og arrangementerFoto: KS

Samlinger og arrangementer

Nysgjerrig på hvordan Tørn-pilotene er organisert? Her får du en oversikt over tidligere samlinger i alle pilotene, kommunene som har deltatt og innholdet de har jobbet med.

Foto: Illustrasrasjon Canva

Book en Tørn-ekspert

Trenger din kommune tips og råd i eget arbeid med utvikling av ny oppgavedeling, organisering av arbeidet og arbeidstiden? Da kan Tørn hjelpe!

Foto: Illustrasjon Canva

Ressursbanken

Er du i gang med endringsarbeidet og har behov for påfyll av kunnskap? Her finner du informasjon som kan fungere som en støtte i arbeidet med ny oppgavedeling og organisering av arbeidet i din kommune.

Siste fra Tørn

Foto: KS

Dette er Tørn Kommune

Tørn Kommune gjør forsøk med organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og er ett av tre delprogrammer i det nasjonale Tørn-programmet.

Tørn-film: Heltidskultur i Sandefjord kommune

- Det er enighet om at heltidskultur er nødvendig for god tjenestekvalitet. Spørsmålet er hvordan vi får det til, sier Janne Moholt, avdelingsleder ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune.

Foto: Frank Hofmann

Lindesnes kommune ruster seg for fremtidens helse- og omsorgstjenester

Lindesnes kommune ble valgt ut til å være med i Tørns pilot om målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling høsten 2022. De har fått gode resultater så langt.

Foto: Turid Engseth Løvoll

Løste utfordringer ved å ta felles beslutninger med lederne

Fjord kommune står, som mange andre kommuner i Tørn, overfor utfordringer med å sikre tilstrekkelig helsepersonell for fremtidige helsetjenester. For å imøtekomme dette, deltok de i Tørn-prosjektet.

Foto: Illstrasjon Canv

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida blir en del av Tørn

Fra og med oktober 2023 blir Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida en del av Tørn.

Foto: KS

Veien til fagbrev som helsefagarbeider med nytt læringsnettverk

Hvilke muligheter finnes for å oppnå et fagbrev, og hvordan kan man styrke kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten? Seks ulike kommuner deltar nå i et nytt læringsnettverk, ledet av prosjektene Tørn og Jobbvinner.

Les flere artikler

KONTAKT