Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

SISTE OM KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i april

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i april

Nå har din fylkeskommune eller kommune mulighet til å bli med på et viktig arbeid for å få flere unge mennesker kvalifisert for og inn i jobb. KS inviterer kommuner over hele landet til oppstart av nytt kull av nettverket Inn i jobb.

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

På Arbeidslivskonferansen i mars utforsker vi myter og fakta om den nye arbeidshverdagen. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdagen preges av uforutsigbarhet og endring.

Lederkurs for allmennleger

Lederkurs for allmennleger

Målet med lederkurset på nett er å styrke allmennleger i lederrollen, gi dem gode verktøy for å lede og utvikle egen praksis, og yte best mulig tjenester til pasienter og brukere. Søknadsfristen er 5. januar 2022.

Fristen for å søke tilskudd til økt etnisk mangfold nærmer seg

Fristen for å søke tilskudd til økt etnisk mangfold nærmer seg

Fram til 15. oktober kan virksomheter i kommunal sektor søke om midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nye tilskuddsordning.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Les flere artikler

KONTAKT