KS mener stortingsmeldingen peker på de viktigste kompetansebehovene framover og gir retning for dimensjonering i regjeringens kompetansepolitikk. 

Lenkeblokk Icon Stortingsmeldingen "Utsyn over kompetansebehovet i Norge"

Regjeringen prioriterer tre typer kompetanse framover. Det er kompetanse som er nødvendig for:  

  1. Et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv
  2. Å gjennomføre grønn omstilling
  3. Å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen, balansert opp mot behovet for arbeidskraft i andre sektorer i samfunnet. 

– Kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle i grønn omstilling, og her er det nødvendig med ny kompetanse innenfor flere fag, sier Gangsø. 

– Personellutfordringenene i helse og omsorg kan ikke løses ved bare å utdanne mer arbeidskraft, fordi det ikke vil være nok folk, slik helsepersonellkommisjonen nettopp har vist. Kommunene må sette inn tiltak for å redusere behovet for spesialisert helsepersonell, men det er også svært viktig å utdanne nok kompetanse, sier Gangsø. 

– Det er positivt at regjeringen ønsker å prioritere studieplasser i helse- og omsorgsfag, og å legge til rette for fleksible og desentraliserte studietilbud og kompetansepåfyll i hele landet, sier Gangsø.