Konferansen arrangeres over to dager på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. KS har startet arbeidet med programmet, og vil komme med informasjon om innhold og priser fortløpende. 

- I år kommer vi ikke utenom det viktige temaet arbeidskraft. Hvordan vi mobiliserer arbeidskraft og ikke minst hvordan vi skal beholde arbeidskraften, blir ekstremt viktige tema, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, innleder om bemanningsutfordringene på strategikonferanse. Foto: KS

Den grunnleggende utfordringen i arbeidslivet framover er at det blir flere oppgaver som skal løses i samfunnet, men færre i yrkesaktiv alder til å løse dem. I kommunesektoren vil særlig helse- og omsorgsoppgavene øke, fordi det blir dobbelt så mange eldre over 80 år. Konferansen vil tilby nye perspektiver og forslag til løsninger på hvordan vi kan møte disse utfordringene.

- Kommunesektoren står overfor store omstillingsbehov. Dette blir en viktig konferanse for hele kommunesektoren, ikke minst for dere som er opptatt av et bærekraftig arbeidsliv, sier Gangsø. 

Konferansen er rettet mot kommunedirektører, kommunalsjefer, ledere og medarbeidere som jobber med HR, arbeidsmiljø og ledelse - både i og utenfor kommunal sektor.