Til hovedinnhold

Bransjeprogram sykehjem

På denne siden finner du mer informasjon om IA Bransjeprogram for sykehjem.

Artikler

Foto: Halogen

Bli med på praktisk opplæring i Oss og vårt

Til deg som er rådgiver i NAV arbeidslivssenter, i bedriftshelsetjeneste eller i kommunen – bli med på gratis kurs i arbeidsmiljøverktøyet Oss og vårt!

Foto: Canvas

Haraldsvang sykehjem har tatt kloke steg: - Vi jobber under tryggere rammer

Avdelingsleder Anne Mette Ulveraker og IA-rådgiver Åse Boge ser store forbedringer i avdelingen. De snakker varmt om samarbeidet etter å ha deltatt på rolleforståelseskurset og Stødig lederskap i regi av IA-bransjeprogram sykehjem.

Foto: KS

Dette er IA-bransjeprogram sykehjem

IA-bransjeprogram sykehjem er et partssammensatt, driftsnært og prosessorientert prosjekt. Det er IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall som ligger til grunn for programplanen.

Foto: Halogen

Oss og vårt - verksteder for bedre arbeidsmiljø

Oss og vårt er en måte å jobbe med arbeidsmiljø på som er spesielt utviklet for sykehjem, som inkluderer de ansatte i å jobbe strukturert med eget arbeidsmiljø. Her finner du alt du trenger for å gjennomføre prosessen.

Foto: Sara Formo/KS

- Vi har fått nytt blikk på ledelse og endringsarbeid

Christine Nordgård og Astri B. Holm ved NAV Arbeidslivssenter Trøndelag har fulgt IA-bransjeprogram sykehjem siden starten i 2020.

Foto: Halogen

Stødig lederskap i krevende farvann

Stødig lederskap er et ledelsesutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram sykehjem. Programmet er ment for sykehjems-ledere som ønsker å diskutere reelle problemstillinger i eget lederskap sammen med andre ledere av sykehjem.

Foto: Janne Ingvaldsen

Ledelsesutvikling i sykehjem over hele landet gjennom Stødig lederskap

Forskning viser at en leder ved et sykehjem i snitt har 93 medarbeidere under seg. I en tid der behovet for bærekraftige helsetjenester er større enn noen gang, gir utviklingsprogrammet en mulighet til å utvikle seg, bli trygge og enda bedre i rollen sin.

Foto: Shutterstock

Oversikt over webinarer

Her finner du oversikt over webinarer for sykehjem, samt felles webinarer for bransjeprogrammene.

Foto: IA bransjeprogram sykehjem (KS)

Kom i gang med HMS-arbeidet

Springbrett for samarbeid hjelper HMS-gruppen til å reflektere sammen over roller og hvordan de ulike partene i gruppen - tillitsvalgt, verneombud og leder - samarbeider.

Foto: Halogen

Tester ut gode løsninger: - Vi står mer samlet i prosessen

På Vardheim, Randaberg og Smøla sykehjem har de i regi av IA-bransjeprogram sykehjem fått flere gode resultater som følge av metodene de har jobbet med.

Foto: Shutterstock

AFI-rapport: Evaluering av «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid»

Arbeidsforskningsinstituttet AFI har gjennomført et følgeforskningsprosjekt som handler om hvordan et kurs i rolleforståelse og partssamarbeid har blitt mottatt ute i kursdeltakernes virksomheter som har vært barnehager og sykehjem.

Foto: KS

Vil du jobbe med eget arbeidsmiljø for å få ned sykefraværet?

Målet med IA-bransjeprogram sykehjem er IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall, og skape et mer inkluderende arbeidsliv ved norske sykehjem.

Foto: Mostphotos

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis. Ny runde starter i januar.

Foto: Mostphotos

IA bransjeprogram sykehjem

Våren 2020 var det planlagt workshoper rundt i landet for å presentere bransjeprogrammet, informere om innsatsområdene og bli kjent med virksomheter. Vi ønsket å invitere sykehjem med i IA-arbeidet, slik at vi sammen kan nå målene i IA-avtalen.

Foto: Mostphotos

Innsatsområder i bransjeprogram sykehjem

Bransjeprogram sykehjem er enige om en felles programplan når tiltakene i bransjeprogrammet utvikles. IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall ligger til grunn for programplanen.

KONTAKT