Til hovedinnhold

Bransjeprogram sykehjem

På denne siden finner du mer informasjon om IA Bransjeprogram for sykehjem.

Artikler

Dette er IA-bransjeprogram sykehjem

IA-bransjeprogram sykehjem er et partssammensatt, driftsnært og prosessorientert prosjekt. Det er IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall som ligger til grunn for programplanen.

AFI-rapport: Evaluering av «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid»

Arbeidsforskningsinstituttet AFI har gjennomført et følgeforskningsprosjekt som handler om hvordan et kurs i rolleforståelse og partssamarbeid har blitt mottatt ute i kursdeltakernes virksomheter som har vært barnehager og sykehjem.

Få opplæring i arbeidsmiljøverktøyet Oss og vårt

Støtter du sykehjem og arbeidsmiljøprosesser i kommunen? Bli med å ta i bruk arbeidsmiljøverktøyet Oss og vårt.

Vil du jobbe med eget arbeidsmiljø for å få ned sykefraværet?

Målet med IA-bransjeprogram sykehjem er IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall, og skape et mer inkluderende arbeidsliv ved norske sykehjem.

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

IA bransjeprogram sykehjem

Våren 2020 var det planlagt workshoper rundt i landet for å presentere bransjeprogrammet, informere om innsatsområdene og bli kjent med virksomheter. Vi ønsket å invitere sykehjem med i IA-arbeidet, slik at vi sammen kan nå målene i IA-avtalen.

Innsatsområder i bransjeprogram sykehjem

Bransjeprogram sykehjem er enige om en felles programplan når tiltakene i bransjeprogrammet utvikles. IA-avtalens to hovedmål om redusert sykefravær og frafall ligger til grunn for programplanen.

Statistikk for legemeldt sykefravær i sykehjem

Sykefraværstatistikk fra NAV de siste 5 kvartaler.

KONTAKT