Registering

Lenkeblokk Icon Registrer deg her!

Programmet er utviklet etter ønske fra ledere i sykehjem i bransjeprogrammet. De opplever et stort lederspenn, høye emosjonelle krav, ensomhet i lederrollen og ønsker å dele og lære med andre ledere som står i det samme. Programmet er et tiltak under innsatsområdet Mestring og kompetanse og er veiledet av prosessveiledere som har gjennomgått trening i agil prosessveiledning i regi av bransjeprogrammet. Begge programmene er utviklet sammen med AFF.

Stødig lederskap handler om å kjenne seg selv og egne mønstre, bli klar over hva som er din beveggrunn i eget lederskap og kjenne landskapet du opererer i. Det handler om å forstå hva som står på spill for folk, hva «motstand» handler om og lære hvordan en kan stå stødig i dette på en god måte. Stødig lederskap handler om å romme og anerkjenne følelser som en nødvendig kilde til informasjon, og om å være villig til å gå inn i og håndtere det komplekse. ​

Hvordan fungerer det i praksis?

Stødig lederskap er konkret og praksisnært, og kan gjennomføres i en travel hverdag. Det er en kombinasjon av samlinger - fysiske eller digitale - og faglig påfyll i en digital app.

I samlingene vil du og de andre lederne reflektere rundt egen praksis med utgangspunkt i et konkret case du tar med deg inn i utviklingsløpet. Gjennom metoden reflekterende team vil du lytte til andres samtale om din situasjon og få nye perspektiver på problemstillingen, og så selv velge neste kloke steg du kan ta. 

Parallelt med samlingene bruker du det digitale verktøyet Motimate til faglig påfyll som du kan gjennomføre akkurat når det passer for deg. Motimate er delt inn i fem tematiske moduler, som også vil være tema når dere møtes i samlingene: 

  • Rolle og mandat
  • Kontekstforståelsen
  • Organisatorisk kløkt
  • Nytt blikk på endring
  • Konfliktforståelse

Programmet ledes av en prosessveileder fra din region. Prosessveileders rolle er å legge til rette for reflekterende team, skape rom for undring og dialog slik man sammen kan løse utfordringene den enkelte leder står i​ og finne neste kloke steg.