Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

IA-avtale med ny profil

IA-avtale med ny profil

Partene i arbeidslivet og regjeringen er blitt enige om en ny IA-avtale. Den nye IA-avtalen gjelder hele arbeidslivet og har fått en helt ny profil.

Inn i jobb

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

Webinar om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i kommunene

Webinar om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i kommunene

KS arrangerte et webinar den 1. juni om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) som er blitt forsterket. Webinaret omhandlet hva som inngår i denne plikten og hva er spesielt for kommunal sektor.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

IA bransjeprogram

IA bransjeprogram

21. mai 2019 ble bransjeprogrammene for IA-avtalen klare. Bransjene er valgt ut på grunnlag av dokumentert kunnskap om bransjevise utfordringer. Formålet med bransjeprogram er at partene på bransjenivå i fellesskap jobber sammen om disse utfordringene.

Fremdrift IA-avtalen

Fremdrift IA-avtalen

Mange etterspør de nye IA-virkemidlene og lurer på når de kommer på plass.

Egenmeldingsordningen etter ny IA-avtale

Egenmeldingsordningen etter ny IA-avtale

KS har fått spørsmål fra flere medlemmer om hvordan praktisk håndtere egenmeldingsordningen nå som det ikke lenger skal inngås ny IA samarbeidsavtale lokalt.

Mer om inkluderende arbeidsliv (IA)

Les flere artikler

KONTAKT