Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

IA-avtale med ny profil

IA-avtale med ny profil

Partene i arbeidslivet og regjeringen er blitt enige om en ny IA-avtale. Den nye IA-avtalen gjelder hele arbeidslivet og har fått en helt ny profil.

Inn i jobb

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Fremdrift IA-avtalen

Fremdrift IA-avtalen

Mange etterspør de nye IA-virkemidlene og lurer på når de kommer på plass.

Egenmeldingsordningen etter ny IA-avtale

Egenmeldingsordningen etter ny IA-avtale

KS har fått spørsmål fra flere medlemmer om hvordan praktisk håndtere egenmeldingsordningen nå som det ikke lenger skal inngås ny IA samarbeidsavtale lokalt.

Mer om inkluderende arbeidsliv (IA)

Se Arbeidslivskonferansen 2019 i opptak

Se Arbeidslivskonferansen 2019 i opptak

Årets Arbeidslivskonferanse pekte på dagens og morgendagens eldre som en ressurs. På konferansen ble det debatt om hvordan vi kan skape et bærekraftig arbeidsliv for unge i dag som blir framtidens aldrende befolkning. Nå kan du se innleggene i opptak.

Vil du delta på workshop om arbeidsmiljø, sykefravær og IA – bransjeprogram

Vil du delta på workshop om arbeidsmiljø, sykefravær og IA – bransjeprogram

Målgruppen for workshopen er ledere, tillitsvalgte og verneombud i sykehjem og barnehage.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Nyttige verktøy i NED-satsingen

Nyttige verktøy i NED-satsingen

I NED-satsingen finnes veiledningsmateriell og spesialutformede dialog-duker. Dialogduken som brukes på workshop for ledere og tillitsvalgte er en integrert del av tilbudet fra KS-Konsulent.

NED-satsingen videreføres

NED-satsingen videreføres

Bergen, Trondheim og Bærum er de tre største av i alt 80 NED-kommuner som har fått drahjelp fra KS og NAV for å redusere sykefraværet. Nå overføres opplegget og verktøyene til KS Konsulent, som tar tilbudet videre til nye kommuner.

Er du nysgjerrig på utviklingen av nye IA-bransjeprogrammer for sykehjem og barnehager?

Er du nysgjerrig på utviklingen av nye IA-bransjeprogrammer for sykehjem og barnehager?

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har god prosjektkompetanse, kunnskap om partssamarbeid og arbeidsmiljø/sykefravær, som kan knyttes til IA-bransjeprogram for barnehage og sykehjem.

Les flere artikler

KONTAKT