Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Likestilling og diskriminering

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

IA-avtale med ny profil

IA-avtale med ny profil

Partene i arbeidslivet og regjeringen er blitt enige om en ny IA-avtale. Den nye IA-avtalen gjelder hele arbeidslivet og har fått en helt ny profil.

Eksperttilskudd kan hjelpe med å redusere sykefraværet

Eksperttilskudd kan hjelpe med å redusere sykefraværet

Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær.

Inn i jobb

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

Webinar om arbeidsgiveres redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering

Webinar om arbeidsgiveres redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering

Visste du at det har kommet nye krav til å rapportere på likestilling og diskriminering for offentlige arbeidsgivere og større private arbeidsgivere? 1. februar arrangeres et webinar om arbeidsgivers redgjørelsesplikt om dette temaet.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for fjerde år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

IA bransjeprogram

IA bransjeprogram

21. mai 2019 ble bransjeprogrammene for IA-avtalen klare. Bransjene er valgt ut på grunnlag av dokumentert kunnskap om bransjevise utfordringer. Formålet med bransjeprogram er at partene på bransjenivå i fellesskap jobber sammen om disse utfordringene.

Mer om inkluderende arbeidsliv (IA)

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

Tidlig inn har fire faser

Tidlig inn har fire faser

Arbeidet med Tidlig inn er delt opp i fire faser: De ansatte kartlegger hva behovene er, prioriterer og setter seg mål, skaper løsninger sammen, og lærer gjennom prøving og feiling. Fasene gjentas i avdelingens eget tempo og på deres egne premisser.

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn - et verktøy for systematisk forebygging av sykefravær og frafall i barnehager

Tidlig inn legger til rette for at hver barnehage og avdeling kan jobbe med de utfordringene som preger akkurat deres hverdag. Verktøyet er fleksibelt og kan brukes gratis av alle barnehager. Det er IA bransjeprogram barnehage som har laget verktøyet.

Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter

Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter

KS og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arrangerte til webinar om mangfoldsarbeid i kommunen. Kommunene som arbeidsgiver har en viktig rolle for å øke andelen innvandrere i arbeidslivet. Se det i opptak her.

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nå har din fylkeskommune eller kommune mulighet til å bli med på et viktig arbeid for å få flere unge mennesker kvalifisert for og inn i jobb. KS inviterer kommuner over hele landet til oppstart av nytt kull av nettverket Inn i jobb.

Les flere artikler

KONTAKT