Til hovedinnhold

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Artikler

Foto: Mostphotos

KS Landsting: Bygg et samlet lag rundt barn og unge

Kommunesektoren utfordrer staten til å styrke samarbeidet om å gi barn og unge gode, sammenhengende offentlige tjenester. Alle må bli inkludert i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Foto: Mostphotos

Arrangerer samlinger om Arbeidsmiljøsatsingen

KS og partene i arbeidslivet arrangerer sammen med STAMI, Arbeidstilsynet, NAV og Petreoleumstilsynet regionale samlinger som skal øke deltakernes forståelse av satsingen på arbeidsmiljø, forankring lokalt og partssamarbeid.

Foto: Volum2

Gjennomslag for arbeidsinkludering i kommunal sektor

Kommunal sektor ønsker at det skal bli enklere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet i kommunale jobber. KS har lenge jobbet for at vi skal få samme mulighet som staten for å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Nå får vi det!

Foto: Idébanken

«IA-pakka» – alt om IA-avtalen på ett sted

En ny landingsside forklarer og viser vei til virkemidlene i IA-avtalen.

Foto: Idébanken

Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass

Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Arbeidsplasser som ønsker det kan nå inngå en frivillig lokal IA-avtale.

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

VarslingFoto: Mostphotos

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: Mostphotos

Bo- og behandlingssenter fikk mangfoldspris

Avdeling Blåveis, en langtidsavdeling for personer med demens, ved Andebu bo- og behandlingssenter, vant den regionale Mangfoldsprisen. Juryen roser virksomheten for ikke å la mangel på perfekte norsk-kunnskaper være til hinder for å komme i jobb.

Foto: Mostphotos

Arendalsuka: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen gi forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Hør samtalen mellom partene om dette temaet under Arendalsuka i opptak her.

Likestilling og diskrimineringFoto: Mostphotos

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

Foto: Shutterstock

IA-avtale med ny profil

Partene i arbeidslivet og regjeringen er blitt enige om en ny IA-avtale. Den nye IA-avtalen gjelder hele arbeidslivet og har fått en helt ny profil.

Foto: Tim Guon, Unsplash

Eksperttilskudd kan hjelpe med å redusere sykefraværet

Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær.

Inn i jobbFoto: Bly

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljøFoto: Elisabeth Axellsson

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

IA bransjeprogramFoto: Shutterstock

IA bransjeprogram

21. mai 2019 ble bransjeprogrammene for IA-avtalen klare. Bransjene er valgt ut på grunnlag av dokumentert kunnskap om bransjevise utfordringer. Formålet med bransjeprogram er at partene på bransjenivå i fellesskap jobber sammen om disse utfordringene.

Mer om inkluderende arbeidsliv (IA)

Foto: Camilla Graff

- Et godt arbeidsmiljø for ansatte er et godt miljø for barna

Hvordan liker du å bli møtt når du ringer og sier at du er syk? I Asker kommune har Landøyasonens barnehager styrket samarbeidslinjen. De har tatt tak i utfordringene med arbeidsmiljøet, krevende arbeidsdager og et høyt sykefravær.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Idébanken

IA bransjeprogram - et godt virkemiddel i IA-avtalen

74 barnehager og 174 sykehjem har deltatt i IA bransjeprogram for barnehager og IA bransjeprogram for sykehjem. Deloitte har evaluert bransjeprogrammene og konklusjonen er at dette har vært et egnet virkemiddel for å oppnå målene i IA-avtalen.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Halogen

Stødig lederskap i krevende farvann

Stødig lederskap er et ledelsesutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram sykehjem. Programmet er ment for sykehjems-ledere som ønsker å diskutere reelle problemstillinger i eget lederskap sammen med andre ledere av sykehjem.

Foto: Inn i jobb

Bli med på Inn i jobb – oppstart våren 2024

Nå kan kommunen din bli med i et viktig arbeid for å få flere ungdommer kvalifisert og inn i jobb. Til våren starter vi et nytt kull i det nasjonale nettverket Inn i jobb!

Les flere artikler

KONTAKT