Til hovedinnhold

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Artikler

Foto: Idébanken

Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass

Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Arbeidsplasser som ønsker det kan nå inngå en frivillig lokal IA-avtale.

Foto: Bly

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

VarslingFoto: Mostphotos

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: Mostphotos

Bo- og behandlingssenter fikk mangfoldspris

Avdeling Blåveis, en langtidsavdeling for personer med demens, ved Andebu bo- og behandlingssenter, vant den regionale Mangfoldsprisen. Juryen roser virksomheten for ikke å la mangel på perfekte norsk-kunnskaper være til hinder for å komme i jobb.

Foto: Mostphotos

Arendalsuka: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen gi forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Hør samtalen mellom partene om dette temaet under Arendalsuka i opptak her.

Likestilling og diskrimineringFoto: Mostphotos

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

Foto: Shutterstock

IA-avtale med ny profil

Partene i arbeidslivet og regjeringen er blitt enige om en ny IA-avtale. Den nye IA-avtalen gjelder hele arbeidslivet og har fått en helt ny profil.

Foto: Tim Guon, Unsplash

Eksperttilskudd kan hjelpe med å redusere sykefraværet

Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær.

Inn i jobbFoto: Bly

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljøFoto: Elisabeth Axellsson

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

IA bransjeprogramFoto: Shutterstock

IA bransjeprogram

21. mai 2019 ble bransjeprogrammene for IA-avtalen klare. Bransjene er valgt ut på grunnlag av dokumentert kunnskap om bransjevise utfordringer. Formålet med bransjeprogram er at partene på bransjenivå i fellesskap jobber sammen om disse utfordringene.

Mer om inkluderende arbeidsliv (IA)

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Foto: IA-bransjeprogram barnehage

Ny og bedre stemning i barnehage etter kurs i rolleforståelse

Norlandia Ulven har vært med på rolleforståelseskurset som IA-bransjeprogram barnehage og sykehjem arrangerer. De har også deltatt på regionale erfaringskonferanser, og startet nylig med verktøyet Tidlig inn. Resultatet er et mye bedre arbeidsmiljø.

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

Nedgang i sykefraværet i barnehager fortsetter

Gjennom hele fjoråret hadde barnehagene i IA-bransjeprogram lavere legemeldt sykefravær enn resten av bransjen. Resultatene for årets første kvartal viser at nedgangen fortsetter for femte kvartal på rad.

Foto: Anne-Lill Pedersen

Alta drar nytte av rolleforståelseskurs i IA-bransjeprogram barnehage

Saga og Oterfaret barnehage har deltatt i rolleforståelseskurset som ble avsluttet 1. juni 2023. Begge er kommunale barnehager som holder til i Alta kommune.

Foto: Mostphotos

Faktabok om arbeidsmiljø og helse fra Stami

Faktaboka beskriver status og utviklingstrekk basert på ulike indikatorer som er forankra i internasjonal og nasjonal forskning på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Foto: Mostphotos

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis. Ny runde starter i september

Les flere artikler

KONTAKT