IA bransjeprogram sykehjem har fire innsatsområder:

  • En bra dag på jobben – bidra til å gjøre kjent og tatt i bruk
  • HMS og helsefremmende arbeid i sykehjem
  • Mestring og kompetanse
  • Organisering av arbeidet

To tema er gjennomgående:

  • Partssamarbeid – partenes roller og ansvar
  • Kvalitet – arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i sykehjem
Lenkeblokk Icon Les programplanen her

Prosjektleder Sara Formo-Våreid

Fagforbundet: Iren Mari Luther og Randi Røvik
LO: Gry Gundersen 
Unio: Geir Lyngstad Strøm 
Delta: Else Marie Brodshaug 
Virke: Hege Aatangen
KS: Hanne Børrestuen 
NHO Service- og handel: Torbjørn Furulund 
Norsk Sykepleierforbund: Kari Tangen og Aud Jorunn Hovland 
Arbeidstilsynet: Mette Bakkerud Lundeland 
NAV: Cathrine Brustad Hovland