Målet med kurset er å styrke det driftsnære og utvidete partssamarbeidet slik at arbeidsmiljøet blir forbedret og sykefravær og frafall blir redusert. Kurset formidler holdninger og metodeverktøy som er ment å styrke arbeidsmiljøbevisstheten og er prosess- og deltakerorientert. IA-bransjeprogrammet sykehjem og barnehage har finansiert forskningsprosjektet.

Sentrale funn var at metodeverktøyene ble formidlet godt gjennom partssamarbeidet og ble tatt i bruk av de ansatte, og førte til følelse av større samhold og felles rammeforståelse.

AFI-rapport med evaluering av kurs i rolleforståelse (pdf)