Konferansene rettet seg mot barnehagenes HMS-grupper, eiere, hjelpere og alle som er opptatt av arbeidsmiljø/HMS og sykefravær i barnehagene. Konferansene var praksisnære og nyttig for deg jobber i eller med barnehage

Her ble det presentert:

  • Verktøy og metoder
  • Resultater og erfaringer fra IA- bransjeprogram barnehage
  • Hva hemmer og fremmer arbeidsmiljøarbeidet i barnehagesektoren . Fersk forskning fra Norce

I tillegg til representanter fra bransjeprogrammet, partene og forskere fikk deltakerne høre erfaringer fra barnehager og laget rundt.

Vi oppfordret barnehager til å melde på hele HMS-gruppen med tillitsvalgt, verneombud og leder.