Denne våren kommer vi til fire nye byer.

Konferansene retter seg mot barnehagenes HMS-grupper, eiere, hjelpere og alle som er opptatt av arbeidsmiljø/HMS og sykefravær i barnehagene. Konferansene vil være praksisnære og nyttig for deg jobber i eller med barnehage

Her vil vi presentere:

  • Verktøy og metoder
  • Resultater og erfaringer fra IA- bransjeprogram barnehage
  • Hva hemmer og fremmer arbeidsmiljøarbeidet i barnehagesektoren . Fersk forskning fra Norce

I tillegg til representanter fra bransjeprogrammet, partene og forskere vil dere få høre erfaringer fra barnehager og laget rundt.

Vi oppfordrer barnehager til å melde på hele HMS-gruppen med tillitsvalgt, verneombud og leder.

Påmelding til de ulike byene:

4. april Ålesund:


4. juni Hamar: https://ks.qondor.com/IAbarnehageHamar

6. juni Stavanger: https://ks.qondor.com/IAbarnehageStavanger