Kanskje er det slik at fremtidens IA-arbeid defineres i disse tider? Vi søker kontakt med sykehjem som vil dele sin kunnskap og erfaring med oss. Dette vil danne grunnlaget for fremtidens IA-arbeid i sykehjemmene

Workshopene er naturligvis avlyste. Og innholdet i bransjeprogrammet har delvis endret innhold og form.

Situasjonen vi har stått i de siste månedene har gjort det klart for de sentrale partene i bransjeprogrammet at vi må ha en tett kontakt med sektoren hele tiden. Kriser oppstår, situasjoner og rutiner endres og sykehjemsbransjen omstiller seg kjapt med hensyn til samfunn, smitte, endrede retningslinjer og ikke minst brukerne/pasientene. Bransjeprogrammet ønsker å dra nytte av all den lærdommen som sykehjemmene nå sitter på.

Vi søker kontakt med virksomheter som vil dele sin kunnskap og erfaring med oss. Dette vil danne grunnlaget for fremtidens IA-arbeid i sykehjemmene.

Det vil være nyttig å få erfaringer fra alle typer sykehjem og sykehjem med ulike opplevelser og erfaringer fra arbeidet våren 2020. Vi ønsker å få svar på:

  1. Hva er den største læringen dere tar med dere etter det dere nå står i?
  2. Hvilke muligheter har dere funnet i arbeidet?
  3. Har partssamarbeidet blitt brukt i situasjonen dere har vært i? Hvordan har det fungert? Er det noen som partene sentralt bør vite om for videre arbeid?
  4. Hvilke behov vil dere ha fremover?
  5. Hvilken dra hjelp ønsker dere fra bransjeprogrammet?

Det legges opp til digitale workshoper i mindre grupper med sykehjem. Det vil vare ca 90 minutter, og vi ønsker at sykehjem skal møte oss partssammensatt, der det er mulig. Vi gjør det samme. Informasjonen vi får vil legges til grunn i det videre IA-arbeidet. Dette er en strålende anledning til å fortelle oss hva dere trenger, både akkurat nå, men også i fremtiden!

Hvis det blir vanskelig, er det også fint med skriftlige innspill som dere utarbeider i fellesskap i sykehjemmet.

Interesse for IA-bransjeprogram sykehjem:
Prosjektleder: Sara.Formo-Vareid@ks.no, 90219943