Til hovedinnhold

IA bransjeprogram

Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.

Artikler

Bransjeprogram barnehageFoto: Mostphotos

Bransjeprogram barnehage

På denne siden finner du mer informasjon om IA bransjeprogram barnehage.

Bransjeprogram sykehjemFoto: Mostphotos

Bransjeprogram sykehjem

På denne siden finner du mer informasjon om IA bransjeprogram sykehjem.

Foto: Idébanken

IA bransjeprogram: Et godt virkemiddel i IA-avtalen

74 barnehager og 174 sykehjem har deltatt i IA bransjeprogram for barnehager og IA bransjeprogram for sykehjem. Deloitte har evaluert bransjeprogrammene og konklusjonen er at dette har vært et egnet virkemiddel for å oppnå målene i IA-avtalen.

Foto: Mostphotos

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis. Ny runde starter i januar.

Foto: Shutterstock

AFI-rapport: Evaluering av «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid»

Arbeidsforskningsinstituttet AFI har gjennomført et følgeforskningsprosjekt som handler om hvordan et kurs i rolleforståelse og partssamarbeid har blitt mottatt ute i kursdeltakernes virksomheter som har vært barnehager og sykehjem.

Foto: KMD

Syv bransjeprogram under IA-avtalen 2019-2022

21. mai 2019 ble bransjeprogrammene for IA-avtalen klare. Bransjene er valgt ut på grunnlag av dokumentert kunnskap om bransjevise utfordringer. Formålet med bransjeprogrammene er at partene på bransjenivå jobber sammen om disse utfordringene.

Foto: Shutterstock

Tidligere webinar

På denne siden finner dere informasjon og lenker til webinar i bransjeprogrammene - som er gjennomført.

KONTAKT