IA bransjeprogram

Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for barnehage og sykehjem

IA-bransjeprogram barnehage og IA-bransjeprogram sykehjem har i fellesskap utviklet et kurs i utvidet, driftsnært partssamarbeid. Kurset gjennomføres digitalt og er gratis.

Bransjeprogram sykehjem

Bransjeprogram sykehjem

På denne siden finner du mer informasjon om IA bransjeprogram sykehjem.

Bransjeprogram barnehage

Bransjeprogram barnehage

På denne siden finner du mer informasjon om IA bransjeprogram barnehage.

Syv bransjeprogram under IA-avtalen 2019-2022

Syv bransjeprogram under IA-avtalen 2019-2022

21. mai 2019 ble bransjeprogrammene for IA-avtalen klare. Bransjene er valgt ut på grunnlag av dokumentert kunnskap om bransjevise utfordringer. Formålet med bransjeprogrammene er at partene på bransjenivå jobber sammen om disse utfordringene.

Kommende webinar

Her finner du informasjon og lenker til webinar som skal arrangeres.

 

Tidligere webinar

På denne siden finner dere informasjon og lenker til webinar som har vært gjennomført. 

KONTAKT