Det å gjennomføre reflekterende team og få innblikk i hvordan praktisk gjennomføring av programmet var veldig nyttig og lærerikt.

Deltaker

For å nå dette målet, er det i denne prosessen avgjørende med prosesstøtte, og IA-bransjeprogram jobber tett sammen med «hjelpere» som er nært sykehjemmene, som IA-rådgivere fra NAV arbeidslivssenter, bedriftshelsetjenesten og HR i kommunene. I august deltok en engasjert gjeng hjelpere på «Train the trainer» i regi av IA-bransjeprogram sykehjem for å få opplæring i Stødig lederskap-programmet og trening i å være prosessveiledere.

Tenker ut neste kloke steg i reflekterende team

I denne samlingen fikk deltakerne ferdighetene og kunnskapen de trenger for å hjelpe sykehjemsledere navigere seg stødig mot neste kloke steg for å bli gode ledere i en kompleks arbeidshverdag.

Prosessveilederne jobbet i reflekterende team og fikk anledning til å diskutere problemstillinger i sin rolle sammen med andre som kan befinne seg i liknende situasjoner. I tillegg til erfaringsutvekslingen gir Stødig lederskap faglig påfyll og stimulerer til selvrefleksjon.

– Det er et stort behov for dette programmet, og vi håper å bygge opp et team av erfarne prosessveiledere som ønsker å støtte sykehjemsledere i krevende situasjoner. IA-rådgiverne som deltok i samlingen brenner for gode ledere i sykehjem, og har et genuint ønske om å øke egen kompetanse i å lede prosesser i ledelsesutvikling i denne bransjen, sier Sara Formo, prosjektleder for IA-bransjeprogram sykehjem.

Train the trainer skal også bidra til at bransjeprogrammets tiltak når ut til sykehjemmene, og bidra til kompetanseheving og erfaringsdeling mellom «hjelperne». Første kull på Train the trainer Stødig lederskap er nå i gang sammen med sykehjemsledere, og i oktober starter et nytt kull.

Bilde uten beskrivelse

Deltakere underveis i samlingen. Foto: KS

Hva er Stødig lederskap?

Stødig lederskap er en lærings- og utviklingsarena utviklet for og med ledere som jobber på sykehjem. Programmet er testet og justert gjennom tre kull med totalt 65 ledere. Disse lederne jobber på 49 forskjellige sykehjem og har til sammen 4742 medarbeidere.

Lederne blir bedre ved å tenke gjennom hva deres egen rolle er, hvordan de oppfører seg og hvordan de samhandler med andre. De jobber sammen som et team for å reflektere over det de lærer. Hjelperne gir opplæring og leder prosessen for deltakerne.

Les også: Idébanken – dette fikk ned sykefraværet
Les mer om Stødig lederskap i denne presentasjonen