- Vi er utrolig fornøyde med den store påmeldingen, og især at det er en god spredning på både størrelse og geografi.  Kommunene har en stor oppgave med å få de mange nyankomne flyktninger inn i jobb, og de ønsker å få drahjelp fra KS til å rigge gode prosesser i egen kommune og dele erfaringer med andre kommuner, sier Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør i Kvalitetsutvikling i KS. 

Det er bruk for mange hender i kommunal og privat sektor i fremtiden. Det krever rett kompetanse på rett plass. Mange flyktninger vil både skulle bygge deres fagkompetanse og språklige kompetanse. Her blir samhandling mellom de ulike aktører i kommunen viktig, samt en god dialog med arbeidsgiver.

Les mer om flyktninger på nettsiden Inn i jobb

Nettverksarbeidet blir lagt opp som en prosess, der flyktningetjenesten, NAV og voksenopplæring skal i tett kontakt med arbeidsgivere. Målet er at det skal være en god forståelse av arbeidsgivers behov og at kommunene rigger gode løp for at flyktningen kan komme rask i jobb i kommunen så vel som i det lokale næringslivet.

Flyktninger i jobb er et samarbeid mellom KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) samt NHO. Nettverksarbeidet vil fortsette ut 2025 og det vil bli iverksatt følgeforskning av arbeidet.

KS ser frem til å starte opp dette spennende samarbeid med kommunene og våre samarbeidspartnere på nasjonalt nivå.

Påmeldte kommuner

Kommuner med under 10.000 innbyggere

Flatanger, Bindal, Dønna, Krødsherad, Sigdal. Åfjord, , Andøy, Øyer, Hitra, Frøya, Birkenes, Risør, Vestnes, Tolga, Alvdal, Hol, Gol og Ål

Kommuner med 10.000-25.000 innbyggere

Ørland, Ullensvang, Lillesand, Vestvågøy, Bømlo, Kvinnherad, Hustadvika, Strand, Senja, Voss, Kinn, Stange, Alta, Elverum

Kommuner med over 25.000 innbyggere

Eidsvoll, Horten, Lier, Øygarden, Karmøy, Ullensaker, Arendal, Lørenskog, Larvik, Bydel Alna, Skien, Sandnes, Lillestrøm