Kurset er i seks moduler og går fra august til desember.

Barnehagene får oppgaver og materiell tilsendt og skal gjennomføre arbeidet på egen arbeidsplass.

Hver barnehage må stille med leder, tillitsvalgt og verneombud.

Kursets seks moduler

Modul 1
Digital fellessamling med informasjon, faglig påfyll og arbeid i gruppene på
arbeidsplassen. Teamene er blant annet: «rolleforståelse og partssamarbeid»,
«arbeidsmiljøarbeid», «Hva er et problem, et symptom og hva vi kan gjøre med det».

Modul 2
Samlinger på egen arbeidsplass. Jobber videre i partsgruppene med temaer fra
Modul 1 og dialog og involvering av de andre ansatte. Vi anbefaler et
personalmøte/samling. Sammen utforske hvordan vi skal jobbe sammen, om hva, når
og hvordan?

Modul 3
Digital fellessamling med faglig påfyll og for å dele erfaringer om hvordan det
har gått å jobbe med det valgte problemet og forberedelse til arbeidet videre med
partssamarbeid, arbeidsmiljøarbeid og hvordan skape varig endring.

Modul 4
Samlinger på egen arbeidsplass. Jobber videre i partsgruppene med temaer fra
Modul 1 og 3, dialog og involvering av de andre ansatte. Vi anbefaler et
personalmøte/samling. Sammen utforske hvordan vi skal jobbe sammen, om hva, når og
hvordan?

Modul 5
Digital fellessamling for å oppsummere hvordan det har gått å jobbe med det
valgte problemet, og gjøre et dypdykk i det å ta tak i det riktige problemet og søke «ut»
av de vante banene. Hvordan finner vi rett tiltak til rett problem, og hva betyr dette i
praksis?

Modul 6
Digital fellessamling for å utveksle erfaringer og sikre at men fortsetter det
arbeidet man har startet og sammen skaper varig endring.

Les mer informasjon (pdf)

Påmelding