Kurset er i seks moduler.

- Alle deltakere henter presentasjoner og oppgavemateriell på denne siden.
- Hvert sykehjem og barnehage må stille med leder, tillitsvalgt og verneombud.

Lenkeblokk Icon AFI-rapport med evaluering av kurs i rolleforståelse

Informasjonsmøte


Kursets seks moduler

Modul 1

Digital fellessamling med informasjon, faglig påfyll og arbeid i gruppene på
arbeidsplassen. Temaene er blant annet: «rolleforståelse og partssamarbeid»,
«arbeidsmiljøarbeid», «Hva er et problem, et symptom og hva vi kan gjøre med det».

 

Modul 2

Samlinger på egen arbeidsplass. Jobber videre i partsgruppene med temaer fra
Modul 1 og dialog og involvering av de andre ansatte. Vi anbefaler et
personalmøte/samling. Sammen utforske hvordan vi skal jobbe sammen, om hva, når
og hvordan?

 

Modul 3

Digital fellessamling med faglig påfyll og for å dele erfaringer om hvordan det
har gått å jobbe med det valgte problemet og forberedelse til arbeidet videre med
partssamarbeid, arbeidsmiljøarbeid og hvordan skape varig endring.

 

Modul 4

Samlinger på egen arbeidsplass. Jobber videre i partsgruppene med temaer fra
Modul 1 og 3, dialog og involvering av de andre ansatte. Vi anbefaler et
personalmøte/samling. Sammen utforske hvordan vi skal jobbe sammen, om hva, når og
hvordan?

 

Modul 5

Digital fellessamling for å oppsummere hvordan det har gått å jobbe med det
valgte problemet, og gjøre et dypdykk i det å ta tak i det riktige problemet og søke «ut»
av de vante banene. Hvordan finner vi rett tiltak til rett problem, og hva betyr dette i
praksis?

 

Modul 6

Digital fellessamling for å utveksle erfaringer og sikre at men fortsetter det
arbeidet man har startet og sammen skaper varig endring.