Stødig lederskap i krevende farvann

Lenkeblokk Icon Les mer om og meld interesse for å delta på Stødig lederskap her

Nordgård og Holm jobber annerledes nå enn for tre år siden, og deres bistand er ettertraktet av sykehjem i regionen.  

Nå forteller de at de har fått nytt blikk på ledelse og endringsarbeid etter å ha vært engasjert i bransjeprogrammet. De har også fått en trygghet i å ha en smidig praksis som arbeidsform. Gjennom dypere refleksjon over egen praksis, vil lederen kunne stå bedre stilt til å håndtere utfordringene i hverdagen. Ledelsesutviklingsprogrammet til bransjeprogrammet, Stødig lederskap, legger mye vekt på dette - og bygger på det Susann Gjerde skriver om i boken sin Ledere og ledelse i utvikling.

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag valgte å investere tid i bransjeprogrammet, og Christine og Astri har fått delta på mange aktiviteter med opplæring og trening i agilt tankesett og tilnærming. Dette har over tid endret måten arbeidslivssenteret jobber på.

- Vi har også blitt gode på smidige prosesser, og vi tror det er derfor vi blir enda mer etterspurt, forteller Christine Nordgård.

- Gjennom IA-bransjeprogram sykehjem har vi lært å bygge flyet i fart, sier Christine.

Sammen med Astri har hun jobbet tett for å gjøre tilbudet om Stødig lederskap kjent for alle sykehjem i fylket.

Et eksempel på en ny måte å jobbe på som arbeidslivssenter er å tørre å jobbe ut av siloen. Konkret betyr det at de to, som jobber på ett av seks kontorer i fylket, inviterer alle sykehjem i hele Trøndelag til ledelsesutviklingsprogrammet Stødig lederskap.

- Vi har fått påfyll av kunnskap og støtte som har bidratt til både arbeidslivssenterets tjenesteutvikling, så vel som egen kompetanseutvikling, sier Astri.  

- I Trøndelag har vi sett det som viktig - og som en del av vårt oppdrag - å sikre at Stødig lederskap er et tilbud som når ut til alle sykehjem i fylket på samme måte, forklarer Christine.

- Vi kan på det varmeste anbefale å teste denne måten å kvalitetssikre at tilbudet om Stødig lederskap når ut til alle sykehjem, slik at de selv settes i stand til å vurdere om dette er noe de ønsker, legger Astri til.

Christine og Astri har deltatt på opplæring i både Stødig lederskap og agil prosessveiledning, og – i tillegg til å gjøre tilbudet kjent – er de nå ansvarlige for å lære opp andre hjelpere gjennom Train the trainer Stødig lederskap.  

Fra ekspert til vert  

IA-bransjeprogram sykehjem fokuserer på å bruke metoder, verktøy og tilnærminger som motiverer og engasjerer til praksisnært utviklingsarbeid. En viktig del av dette er å hjelpe sykehjemmene med å utforske og skaffe seg innsikt i hva utfordringene de står i faktisk handler om.  Da blir det også lettere å finne tiltak som passer. 
 
- Der har vi har lært «å stå i» at vi må bruke god tid på innsiktsarbeid, og at det handler om mer enn å «bare» kartlegge, forteller de.  

Også deres egen forståelse av hvordan de utøver rollen som IA-rådgiver har endret seg.

- Vi har fått et nytt «mindset» på hvordan vi skal fasilitere. At vi skal være mer vert for en prosess enn ekspert på arbeidsmiljø. Vi er i større grad å finne lyttende ved bordet enn snakkende foran lerretet, forteller de.

De bruker også «Train the trainer»-metoden og legger til rette for at sykehjemmene selv kan bli dyktige på å fasilitere sine egne prosesser.

Vil du bli med på Stødig lederskap? 

Stødig Lederskap er et ledelsesutviklingsprogram som tilbys sykehjemsledere over hele landet. Det er lokale fasilitatorer som Astri og Christine som gjennomfører programmet for grupper av ledere i sin region.  Det er rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter, bedriftshelsetjenesten og kommunens HR-avdeling som får opplæring i å fasilitere programmet gjennom tilbudet «Train the trainer - Stødig lederskap».  

Les mer om og meld interesse for å delta på Stødig lederskap her