Det å ta tak i det man faktisk kan gjøre noe med – og å jobbe med arbeidsmiljøutfordringene i fart, er kjernen i «Oss og vårt»

Sara Formo, Prosjektleder IA – bransjeprogram sykehjem

Nå inviteres IA-rådgivere til å ta i bruk det ansattdrevne verktøyet «Oss og vårt» som ruster sykehjemmene til å ta tak i og jobbe med arbeidsmiljøutfordringer i fart.

Bidrar til at folk får det bedre på jobben

Kurset «Oss og vårt» er en del av IA bransjeprogram sykehjem, og har som overordnet målsetning å bidra til at folk har det bedre på jobb. Målgruppen er kommunale og private sykehjem og verktøyet legger opp til at det er HMS-gruppen på sykehjemmet som er motoren i prosessen.

– Det er risikabelt å komme utenfra og fortelle ansatte på et sykehjem hva de trenger, sier Jo Vegar Dahlen, IA-rådgiver i NAV Trøndelag.

Han er en av de første som tok i bruk verktøyet og er spesielt positiv til at testing og implementering av tiltak er en del av prosessen.

– Da unngår man at prosessen ender i en fin og velment handlingsplan som blir liggende i skuffen, sier han.

Programmet er driftsnært, det vil si at det gir det gir de rette verktøyene for å jobbe med arbeidsmiljø og frafall i eget sykehjem – på deres premisser. Dette innebærer kontinuerlig dialog, testing, læring og utvikling sammen med aktører nærmest sykehjemmene.

– Daglig er 8000 ansatte ved norske sykehjem sykmeldte, sier Sara Formo, prosjektleder for IA bransjeprogram. Men det vi også vet er at 40 prosent av sykefraværet er knyttet til arbeidsmiljøet, så her finnes det store muligheter for å ta tak i små ting som kan gjøre store forskjeller.

Hun anbefaler kurset som et ledd i å skape bedre forhold på arbeidsplassen og rett og slett bidra til at folk kommer på jobb, fremfor å bli sykmeldte.

– Det å ta tak i det man faktisk kan gjøre noe med – og å jobbe med arbeidsmiljøutfordringene i fart, er kjernen i «Oss og vårt», fortsetter hun.

Skal fremme aktivt samarbeid

"Oss og vårt" er et program designet for å fremme aktivt samarbeid mellom personalet ved sykehjemmet og de som jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS) samme sted.

Kurset er praksisnært og tett på det folk opplever i det daglige. Programmet strekker seg over fire to-timers verksteder, fordelt over fire til seks måneder. Målet er at de ansatte selv skal styre og gjennomføre endringsarbeidet ved hjelp av en stafettpinne-metode hvor eierskapet forankres hos ulike deler av sykehjemmet igjennom prosessen.

På disse verkstedene lærer deltakerne å utforske og forbedre arbeidsmiljøet gjennom stegvis, praktisk utprøving og idéutvikling. Prosessene er ledet av IA-rådgivere som veileder HMS-gruppen til å drive og ta eierskap til verksteder og tiltak.

Som en del av "train the trainer"-tilnærmingen, vil deltakerne gjennomgå metoder, prosess, muligheter til å dele erfaringer, og diskusjon av løsninger, samt måter å bruke disse på.

– Dette er svært nyttig i det daglige, sier Formo.

Trygger deltakere til å bidra positivt til arbeidsmiljøet

Tidligere deltakere har uttrykt hvordan programmet har gitt dem verdifull innsikt i praktisk gjennomføring, og gjort dem tryggere i å bidra til forbedringer ved arbeidsmiljøet.

En viktig del av kursinnholdet er å hjelpe deltakerne med å forstå utfordringene og identifisere mulige løsninger.

Kurset lærer deg hvordan du kan engasjere ansatte i å identifisere utfordringer ved arbeidsmiljøet, og byr på praktisk erfaring med tjenestedesign og prosessveiledning.

Skal løse faktiske utfordringer

IA bransjeprogram sykehjem har fire innsatsområder, som skal treffe de faktiske utfordringene i de forskjellige arbeidsplassene.

Disse er:

  • En bra dag på jobb
  • Systematisk HMS-arbeid og helsefremmende arbeid i sykehjem
  • Mestring og kompetanse
  • Organisering av arbeidet
Lenkeblokk Icon Les mer om de fire satsingsområdene her

Påmelding

Programmet starter snart, med begrenset antall plasser. Meld deg på før fristen 20. august for å sikre din plass i programmet.