Hensikten er å gi mer trygghet i egen rolle og økt bevissthet for hverandres rolle, slik at HMS-gruppen kan samarbeide godt.

Ved å gjennomføre Springbrett for samarbeid har dere blant annet et godt utgangspunkt for å starte med Oss og vårt for å sikre at HMS-gruppen er koblet på arbeidet.

Last ned verktøyet (pdf)