Meld deg på rolleforståelseskurset våren 2024 her!

Lenkeblokk Icon Påmeldingsskjema

Haraldsvang sykehjem i Haugesund kommune er et av de første som ble med i bransjeprogrammet.
 
Avdelingsleder Anne Mette Espelid Ulveraker ønsket å styrke rolleforståelsen til den enkelte, involvere de ansatte og selv utvikle seg i sin rolle som sykehjemsleder. Løsningen ble å delta på rolleforståelseskurset og Stødig lederskap.   

Gjennom opplæring og planlegging på personalmøter har ansatte og HMS-gruppen på Haraldsvang i dag oppnådd en mer strukturert tilnærming til arbeidet og økt bevissthet om hverandres ansvarsområder.
Nå står de stødigere sammen som gruppe, gjennom å fordele ansvar mellom seg og gjennomføre personalmøtene på en strukturert og involverende måte.  

- Det var stort engasjement i gruppearbeidet. Alle kom med tydelige tilbakemeldinger til hva en har behov for i avdelingen og hvordan alle kan bidra, forteller Anne Mette.
 
Også IA-rådgiver Åse Boge er imponert over drivkraften og engasjementet på Haraldsvang.
- Her hadde vi en ny HMS-gruppe som ikke hadde jobbet sammen tidligere om utfordringer. De tok tak i oppgavene de fikk med en gang, og i min rolle som fasilitator kunne jeg være med å oppmuntre og trekke i trådene, forteller Åse.  

Tydelig ansvarsfordeling 

HMS-gruppen brukte personalmøtene til å se på hvordan de kunne jobbe mer systematisk, og hvor de kunne jobbe bedre. Sammen utviklet de en grundig handlingsplan for å sikre at ansvarsfordeling og tidslinje var tydelig definert. 
 
Innspillene som kom på personalmøtet ble til et konkret tiltak, opplæring i forflytningsteknikk for alle ansatte. Målet med tiltaket var at alle ansatte skulle være trygge på hvordan de skulle bruke forflytningshjelpemidler i avdelingen på en forsvarlig måte, og være trygg på å gi videre opplæring til nyansatte og sommervikarer.

- Inkludering og medarbeiderinvolvering har hatt stor effekt på arbeidsinnsatsen til de ansatte. Når de ser at vi jobber med de utfordringene som de har lagt frem og ser at vi ønsker at de skal være trygge i arbeidet sitt, opplever vi også at samarbeidet blir bedre, forteller Anne Mette.

Trygge rammer  

Avdelingslederen snakker varmt om IA-rådgiver Åse Boge, som var hjelper i prosessen, og forteller at det var avgjørende med Åse som støtte.  

- Hjelperne var flinke til å veilede oss, motivere og komme med gode tilbakemeldinger. Det økte absolutt engasjementet blant de ansatte, sier hun. 

Selv har Åse fulgt HMS-gruppen tett og er imponert over innsatsen. Hun har sett hvordan en nyetablert HMS-gruppe gradvis ble bedre kjent og tryggere i sin rolle gjennom arbeidet etter hvert som de startet med å jobbe tett sammen. De opplevde en reell medvirkning. Innspillene ble prioritert, hørt og satt i system.
Åse forteller at de utfordret gruppen til å kjøre personalmøtene selv, og sammen klarte de å legge listen lavt og ufarliggjøre arbeidet. Hun legger til at det var gjennomgående godt humør i gruppearbeidet, og understreker at dette er en særlig viktig faktor å ta med seg når man skal i gang med endringsarbeid.

- Som IA-rådgiver ønsket jeg å myndiggjøre HMS-gruppen slik at de kan stå stødig sammen når Arbeidslivssenteret trakk seg ut.Det var en fryd for meg å kun være en trygghet og støtte i møtet, for dette mestret de selv – med humor og entusiasme, forteller hun.  

«Learning by doing» i Stødig lederskap  

Anne Mette har selv fått stor nytte av å delta i Stødig lederskap i januar 2023. Det er et ledelsesutviklingsprogram som har gitt henne muligheten til å møte andre sykehjemsledere som står i samme, krevende roller. I samlingene har de dratt nytte av erfaringer, faglig påfyll og reflekterende team.
Fra modulene de har vært gjennom tar sykehjemslederne med seg økt kompetanse og faglighet innenfor ledelse inn i refleksjon og utvikling av egne caser.  

- Stødig lederskap ga meg en god anledning til å bli kjent med andre som stort sett sitter med forholdsvis like utfordringer som meg i min lederrolle. Jeg har lært mye ved å bruke reflekterende team som metode, avslutter Anne Mette.

IA-rådgiver Åse Boge sier seg enig. Hun har også lært mye av å følge sykehjemsledere i Stødig lederskap, og har selv blitt mye stødigere i fasilitatorrollen. Det har vært en vinn-vinn-opplevelse for begge.  

- Jeg har våget å være den agile prosessveilederen. Gjennom Stødig lederskap har jeg fått en ydmykhet overfor hverdagen til de som jobber der. Jeg har fått muligheten til å bli bedre kjent med det «indre livet» på sykehjem og se hvor flinke de er på kompetanseheving, forteller hun. 

Åse skryter av de rammene som ledelsesutviklingsprogrammet Stødig lederskap har laget, og mener at hun selv har fått en bredere forståelse på endringsledelse.

- Stødig lederskap har utviklet trygge rammer som både vi og sykehjemsledere kan hvile oss i. Jeg har valgt å gå grundig inn i modulene med deltakerne. Vi undrer oss sammen og oppdager nye ting hele tiden. Jeg lærer mens jeg lærer andre, og lytter med hele meg, sier Åse.  

Hun ser tilbake på prosessen med et smil.  
- Jeg har fått en god relasjon til dem, og det betyr en del at de stoler på meg som IA-rådgiver, avslutter hun.