En ny måte å jobbe med arbeidsmiljø i sykehjem

Oss og vårt handler om å aktivere HMS-gruppen i en samskapende prosess sammen med personalgruppen for å jobbe strukturert med å utvikle eget arbeidsmiljø. Prosessen består av 4 verksteder med personalet på to timer hver. Hele prosessen tar anslagsvis 4 til 6 måneder. Verkstedene hjelper virksomheten eller avdelingen med å identifisere utfordringer i eget arbeidsmiljø, og å skape og prøve ut løsninger sammen. Resultatet er lokalt utviklede og forankrede løsninger, som treffer utfordringene medarbeiderne selv synes er viktige å ta tak i. Oss og vårt bygger på metoder fra tjenestedesign og er utviklet gjennom samskaping og stegvis, praktisk utprøving i ti ulike sykehjem.

En IA-rådgiver som deltok i utviklingen sier det slik: "Det som er så fint med tjenestedesign og ideverksted og testing, er at det er med på å ansvarliggjøre medarbeiderne i at det er de som faktisk skal gjennomføre endringene."

En sykehjemsleder beskriver det slik: "Vi jobber ryddigere og mer målrettet. Mindre impulsiv innføring av ting man synes er smart."

Bli med på opplæring

IA-bransjeprogram sykehjem inviterer til praktisk opplæring i bruk av verktøyet. Du får en innføring i prosessen og metodene, og trener på å gjennomføre det. Train the trainer – Oss og vårt består av tre digitale møter: et oppstartsmøte og to veiledningsmøter hvor deltakere kan dele erfaringer, spille spørsmål og få veiledning.

  • Tirsdag 27. august kl 9-11: Oppstartsmøte
  • Tirsdag 22. oktober kl 9-11: Veiledningsmøte
  • Tirsdag 26. novembe r kl. 9-11: Veiledningsmøte

Opplæringsløpet er lagt opp til at du skal gjennomføre Oss og vårt med et sykehjem i løpet av opplæringsperioden. Vi kaller det "train the trainer", og deltakerne vil få ny kunnskap om sykehjemsbransjen, innsikt i endring og utvikling og mulighet til å tilegne seg nye ferdigheter og læring innenfor prosessveiledning. Meld deg på her.

Påmeldingsfrist 20. august

Tidligere deltakere i Train the trainer – Oss og vårt trekker frem disse læringsutbyttene:

"Å høre andres erfaringer og spørsmål rundt praktisk gjennomføring, samt forståelse av oppgavene. Har utbytte av dette fordi det gjør meg tryggere i å tilby og gjennomføre Oss og vårt til virksomheter"

"Å gjennomgå hva som skal skje i de neste samlingene, fallgruver, tips og triks."

Les mer om Oss og vårt her.