Vi har som mål å nå ut til enda flere, fordi vi ser at det nytter. Derfor ønsker vi å få til bredere involvering og ta i bruk løsninger som bransjeprogrammet har utviklet sammen med sykehjem. Med andre ord; vi vil at disse verktøyene skal komme enda flere til gode.

Gevinster for ditt sykehjem

Bransjeprogrammet jobber med HMS-gruppe, ledere og personalgruppe for å få til en endring som gir lavere frafall, lavere sykefravær og bedre kvalitet i tjenestene. I denne prosessen vil du også få verktøy som forebygger arbeidsmiljø på sykehjem.

Antall deltakende sykehjem i bransjeprogrammet har økt fra 29 til 76. Flere av verktøyene og aktivitetene som deltakende sykehjem jobber med i bransjeprogrammet nå har gitt dem verdifull kunnskap og erfaring.

Ser for eksempel saken om Kamfjordhjemmet som har vært med i bransjeprogrammet. Sykehjemmet har satset på tettere oppfølging, bedre samarbeid og solid opplæring som har gitt resultater. Her kan du lese mer om hva Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune har lykkes med og hvordan de fikk ned sykefraværet.

Det handler om å anerkjenne utfordringsbildet, men også sammen jobbe for å finne løsninger på dette.

Har ditt sykehjem også lyst til å være med på å arbeide med kvalitet, arbeidsmiljø sykefravær? Meld deg på høstens kurs i rolleforståelse og partssamarbeid her.
Ta også kontakt med prosjektleder Sara Formo på e-post for å finne ut hvordan ditt sykehjem kan bli med: sara.formo@ks.no.

Er du nysgjerrig på å finne ut mer før du tar kontakt?  

Du kan lese mer her: Dette er IA-bransjeprogram sykehjem.

Les også mer om Oss og vårt i denne presentasjonen (pdf).