Vi har lenge visst at det i fremtiden blir en endring i sammensetning av befolkningen – og at vi vil bli flere eldre og færre yrkesaktive. Denne fremtiden er rett foran oss nå. I lys av den økende aldringen i befolkningen, er det et stort problem at Norge har verdens største sykefravær. Vi vet også at sykefraværet i helse- og velferdssektoren er høyt i de fleste kommuner, og at dette er en kjent utfordring man har forsøkt å gjøre noe med over tid. Undersøkelse viser at opp mot hele 40% av fraværet i sykehjem er knyttet til forhold ved arbeidsmiljøet. Hver dag er anslagsvis 8000 medarbeidere borte fra jobb i sykehjemsbransjen på landsbasis.

Vi vet derfor at det er et stort potensiale for å gjøre noe med dette fraværet, og at det finnes verktøy sykehjemmene kan ta i bruk for å gjøre noe med det. Verktøykassa er helhetlig, og vi har noe for HMS gruppen, leder og medarbeidere.

Se denne filmen der Ulf Andersen, statistikksjef i NAV, trekker opp utfordringsbildet som setter dette i en god sammenheng med hvorfor det er viktig å gjøre noe med sykefraværet i sektoren vår.

I IA bransjeprogram sykehjem har vi sammen med partene og sykehjemmene utviklet verktøy som er enkle å ta i bruk i sykehjemmene. Verktøy som involverer de ansatte, og som bidrar til at man snakker sammen om hvordan man planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet – altså hvordan er arbeidsmiljøet her hos oss. Gevinsten er at det bidrar til at folk i større grad kommer på jobb med det friske fremfor å bli hjemme med det syke. Ta kontakt med oss om du vil vite mer.