Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Hovedavtalen

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Trusler og vold på arbeidsplassen

Trusler og vold på arbeidsplassen

Trusler og vold på arbeidsplassen (veileder og arbeidsbok) er et verktøy for arbeidsgivere som setter voldsproblematikken på dagsorden.

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

Lederstil og arbeidsmiljø påvirker sykefraværet i norske kommuner. Samtidig har kommunene som deltar i prosjektet "NED med sykefraværet!" en nedgang i sykefraværet, noe som gir store årlige innsparinger.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

Les flere artikler

KONTAKT