Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Status Kommune 2022

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

På Arbeidslivskonferansen 24. mars utforsker vi myter og fakta om den nye arbeidshverdagen. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdagen preges av uforutsigbarhet og endring.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljoportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler.

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

Høringssvar om gjennomføring av varslingsdirektivet i norsk rett

HØRING

Høringssvar om gjennomføring av varslingsdirektivet i norsk rett

Høringssvaret er gjengitt her i sin helhet.

KS-innspill om "Norgesmodellen" i offentlige anskaffelser

KS-innspill om "Norgesmodellen" i offentlige anskaffelser

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser», samt «stille strengare krav til seriøsitet og bruk av lærlingar ved offentlege innkjøp og anbod».

Høringssvar om endringer for inn- og utleie fra bemanningsforetak

HØRING

Høringssvar om endringer for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Den klare hovedregel i kommunal sektor er ansettelser i ordinære stillinger. Omfanget av innleie er lavt. Sektoren har likevel et saklig og legitimt behov for å benytte innleie i tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter.

Webinar om sirkulær økonomi

Webinar om sirkulær økonomi

1. april satte KS søkelyset på kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi. Det er få utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter som er relevante for utvikling av avfallshåndtering. Om kompetansen kommer på plass, vil utviklingen skyte fart.

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Den tradisjonsrike klimauken åpnes av lederne for KS, Akademikerne, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Frokostmøtet, som ledes av Terje Svabøe, overføres direkte på nett mandag 28. mars kl. 08.15 - 09.45.

Nye regler om hjemmearbeid

Nye regler om hjemmearbeid

Regjeringen har fastsatt en ny forskrift om hjemmekontor som trer i kraft 1. juli 2022. KS mener forskriften fremdeles ikke er godt nok tilpasset fremtidens arbeidsliv og ønsker et samarbeid med partene i arbeidslivet.

Les flere artikler

KONTAKT