Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Arbeidstilsynets vil samarbeide med kommunene for å begrense koronasmitte

Arbeidstilsynets vil samarbeide med kommunene for å begrense koronasmitte

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å bidra til å begrense koronasmitte. Arbeidstilsynet ønsker samarbeid og tips fra kommunene.

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljoportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler.

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Hovedavtalen

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Trusler og vold på arbeidsplassen

Trusler og vold på arbeidsplassen

Trusler og vold på arbeidsplassen (veileder og arbeidsbok) er et verktøy for arbeidsgivere som setter voldsproblematikken på dagsorden.

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

Lederstil og arbeidsmiljø påvirker sykefraværet i norske kommuner. Samtidig har kommunene som deltar i prosjektet "NED med sykefraværet!" en nedgang i sykefraværet, noe som gir store årlige innsparinger.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

Utlysningspraksis kan gjøre det vanskelig å etablere heltidskultur. Det er imidlertid mulig å endre praksis. Ny FoU gir gode råd.

Høringssvar om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

HØRING

Høringssvar om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

KS mener at partene i trepartssamarbeidet bør starte arbeidet med regelverksutvikling på dette området med blanke ark, identifisere behov for både arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at vi får et hensiktsmessig og balansert regelverk for hjemmearbeid.

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

En grundig kartlegging konkluderer med stor stabilitet i norsk arbeidsliv. NHO, KS, Virke og Spekter ser derfor ikke behov for endringer i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal

Arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal

KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Møre og Romsdal inviterar til Arbeidsmiljøkonferansen 2021, digital sending onsdag 21. april.

Lansering av stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Lansering av stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

For å sikre arbeidsrelevante utdanninger, må samtalen og samhandlingen mellom universitetene, høyskolene og arbeidslivet videreutvikles og styrkes. Kommuner og fylkeskommuner er sentrale aktører inn i dette arbeidet.

Arbeidslivets Klimauke handler om bærekraftig arbeidsliv

Arbeidslivets Klimauke handler om bærekraftig arbeidsliv

Mandag 25. januar startet Arbeidslivets Klimauke som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademikerne. Velkommen til ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som er opptatt av å skape grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT