Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

Arbeidslivskonferansen 2022: Den nye arbeidshverdagen – myter, fakta og kunsten å balansere

På Arbeidslivskonferansen i mars utforsker vi myter og fakta om den nye arbeidshverdagen. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdagen preges av uforutsigbarhet og endring.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljoportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler.

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsgivere ber staten om å ta en større del av regningen

Arbeidsgivere ber staten om å ta en større del av regningen

KS, Spekter, Virke og NHO ber i et brev regjeringen om å gjeninnføre ordningen med en arbeidsgiverperiode på tre dager ved koronarelatert sykefravær.

Høringssvar om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

HØRING

Høringssvar om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

KS mener en kollektiv søksmålsrett vil føre til et tosporet system; hvor på den ene side Arbeidstilsynet har kompetanse til å gi pålegg og ilegge overtredelsesgebyr, og på den andre side fagforeninger har adgang til å ta ut søksmål om de samme forhold.

Nominer kandidater til Akanprisen 2021

Nominer kandidater til Akanprisen 2021

Vi vet at mange kommuner og fylkeskommuner har veldig gode rutiner og oppfølging når det gjelder problematisk bruk av alkohol, medikamenter og/eller spillavhengighet. KS håper på kandidater fra vår medlemsmasse til årets pris.

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

Utlysningspraksis kan gjøre det vanskelig å etablere heltidskultur. Det er imidlertid mulig å endre praksis. Ny FoU gir gode råd.

Høringssvar om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

HØRING

Høringssvar om forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

KS mener at partene i trepartssamarbeidet bør starte arbeidet med regelverksutvikling på dette området med blanke ark, identifisere behov for både arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at vi får et hensiktsmessig og balansert regelverk for hjemmearbeid.

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

En grundig kartlegging konkluderer med stor stabilitet i norsk arbeidsliv. NHO, KS, Virke og Spekter ser derfor ikke behov for endringer i arbeidsmiljøloven.

Les flere artikler

KONTAKT