Til hovedinnhold

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Artikler

Foto: Mostphotos

Varsling

En varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det sentrale når arbeidsgiver mottar en varsling, er å avklare om det foreligger et kritikkverdig forhold som bør stoppes.

Foto: Bly

Frokostseminar om varsling

Varslingssaker får ofte et mye større omfang enn nødvendig. På frokostseminaret diskuterte vi på undersøkelsesplikten i varslingssaker som gjelder både private og kommunale arbeidsgivere. Se seminaret i opptak her.

Foto: Mostphotos

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering på arbeidsplassen har svært negative konsekvenser både for den som rammes, for arbeidsmiljøet, virksomheten og samfunnet. Alle norske kommuner har et ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering.

Foto: Scanstock

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren

De fleste opplever at det er stor takhøyde for å diskutere faglige spørsmål på jobben. Rundt syv av ti mener også det er akseptabelt at ledere og medarbeidere deltar i det offentlige ordskiftet. Dette fremgår av en ny rapport som Fafo har laget for KS.

Foto: Scanstock

Hvordan står det egentlig til med kommunenes arbeid med varsling?

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: Flickr

HØRING

Høringssvar om gjennomføring av varslingsdirektivet i norsk rett

Høringssvaret er gjengitt her i sin helhet.

SISTE OM VARSLING

Les flere artikler

KONTAKT