Til hovedinnhold

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Artikler

Varsling

En varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det sentrale når arbeidsgiver mottar en varsling, er å avklare om det foreligger et kritikkverdig forhold som bør stoppes.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering på arbeidsplassen har svært negative konsekvenser både for den som rammes, for arbeidsmiljøet, virksomheten og samfunnet. Alle norske kommuner har et ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering.

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren

De fleste opplever at det er stor takhøyde for å diskutere faglige spørsmål på jobben. Rundt syv av ti mener også det er akseptabelt at ledere og medarbeidere deltar i det offentlige ordskiftet. Dette fremgår av en ny rapport som Fafo har laget for KS.

HØRING

Høringssvar om gjennomføring av varslingsdirektivet i norsk rett

Høringssvaret er gjengitt her i sin helhet.

KONTAKT