Til hovedinnhold

Sted: Digitalt

Foto: Shutterstock

Kurs om vold og trusler i skolen

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 29. august 2024 kl. 21.00 - 00.00

Sted: Digitalt

Pris: 1000 kr

Målgruppe: Skoleledere og skoleeier HR- ansvarlig med ansvar for skole. Åpent for andre interesserte.

Region: Oslo

KS arrangerer kurs om vold og trusler i skolen i samarbeid med KS Agenda. Hovedtemaet er skolelederes og skoleeieres ansvar for et trygt arbeidsmiljø.

 

Vold og trusler er et økende problem i skolen. Arbeidstakere skal kunne føle seg trygge på jobb, og arbeidsgiver har ansvar for å beskytte dem og sørge for at de har nødvendig kunnskap.

 

Kurset tar opp hva vold og trusler innebærer. Det settes av tid til å reflektere over rektors rolle og hvordan de kan bidra til å skape et trygt og godt skolemiljø, både for elever og ansatte.

 

Vi vil også se nærmere på konkrete grep som kan tas for å forebygge vold på skolen, med eksempler fra en kommune, samt hvordan man kan utføre  risikovurderinger.

 

Det vil bli gitt nyttige råd om kompetansen ansatte på skolen bør ha og strategier for skoleeiere og skoleledere.

 

Arbeids- og organisasjonspsykolog Ole Andre Bråten er blant fordragsholderne. Han harmange års erfaring med å utvikle trygge organisasjoner og med konflikt- og krisehåndtering. Spesialrådgivere i KS, Marit Løken og Unn Wahl Karlsen, er blant innlederne. 

 

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

KONTAKT