- Vi er glade for å dele denne kampanjen sammen med de andre partene i arbeidslivet

Marit Roxrud Leinhardt

Fakta om kampanjen

Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke, YS, arbeidsgiverenheten i Kommunal- og distriktsdepartementet og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet. Y Story har gjort research, det kreative arbeidet og planleggingen, samt stått for produksjonen av kampanje. Filmene er produsert av Tangrystan ved regissør Rikke Gregersen og produsent Erik Holm Kampanjen retter seg mot norsk arbeidsliv og treffer målgruppen på tvers av plattformer.

I høst lanseres kampanjen «Tanker fra jobbfesten». Kampanjen består av tre ulike, korte filmsnutter. Avsender av kampanjen er alle hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv, statens arbeidsgiverenhet, og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

- Vi er glade for å dele denne kampanjen sammen med de andre partene i arbeidslivet nettopp fordi også sosiale jobbarrangementer skal være en god og trygg arena for alle. Dessverre vet vi at ikke alle opplever det slik. Over 300.000 arbeidstakere forteller at de dropper sosiale jobbarrangementer på grunn av alkoholbruk, og enda flere sier de har opplevd drikkepress. Dette må vi gjøre noe med. Vi har alle et ansvar for å skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø, også i sosiale sammenhenger utenfor de faste rammene på jobb. Vi går nå inn i julebordsesongen, og vi håper denne kampanjen er med på å skape noen refleksjoner rundt hva det vil si å være en god og inkluderende kollega også på fest, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS.

Bevisstgjørende og utradisjonell

Målet er at kampanjefilmene skal skape en bevisstgjøring hos ledere og ansatte, samt øke aksepten for ikke å drikke ved sosiale jobbarrangementer.

- Vi ønsket på en humoristisk og kreativ måte å skape refleksjon rundt egen atferd på jobbfest, understreker Elisabeth Ege, direktør hos Akan kompetansesenter.

Nasjonal alkoholstrategi

Regjeringen har etablert et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer. Samarbeidet er en del av regjeringens nasjonale alkoholstrategi, der målet er å redusere skadelig alkoholforbruk med minimum 10 prosent innen 2025, som er i tråd med målet et globalt mål fastsatt av WHO. 

Ideen ble valgt på bakgrunn av innsikt om at over 300.000 arbeidstakere dropper jobbfester på grunn av alkoholbruk, og enda flere sier de har opplevd drikkepress på jobbfester. I tillegg svarer 37 prosent at det er helt eller delvis problematisk at kollegaer drikker seg fulle på sosiale arrangement i jobbsammenheng. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets rapport om «Alkohol og arbeidsliv II», 2019.

- Vi tror filmene vil bidra til å skape refleksjon om ubevisst utøvd eller opplevd drikkepress og diskusjon på arbeidsplasser. Målet er at alle føler seg inkludert og trygg på jobbfester, avslutter Ege.