Arbeidsmiljøet påvirker ikke bare helsen og engasjementet til de ansatte, men påvirker også brukerne av tjenestene

Åse Laila Snåre

Verktøyet finner du her

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon «En bra dag på jobb»

 «En bra dag på jobb» er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i samarbeid med partene i IA-avtalen. Verktøyet er tilgjengelig på Arbeidsmiljøportalen (nettside) og er en del av arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen.

Verktøyet for hjemmetjenesten, som ble lansert i november, skal gjøre det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø i hjemmetjenesten, bidra til bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Kunnskap om bransjen

Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å forebygge sykefravær som er relatert til arbeidet. Kunnskap om vanlige arbeidsmiljøfaktorer for sin bransje er et viktig utgangspunkt for å kunne jobbe med dette.

- Erfaringen fra andre bransjer er at mange kjenner seg igjen i «En bra dag på jobb», og at det gir et godt utgangspunkt for å jobbe med de arbeidsmiljøfaktorene som betyr mest for virksomheten, sier avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk, Marit Roxrud Leinhardt.

- Arbeidsmiljøet påvirker ikke bare helsen og engasjementet til de ansatte, men påvirker til syvende og sist også brukerne av tjenesten. Å jobbe med de faktorene som virkelig betyr noe for arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten, er derfor viktig av flere grunner, sier avdelingsdirektør for KS Helse og velferd, Åse Laila Snåre.

«En bra dag på jobb» finnes for flere bransjer, blant annet for sykehjem, barnehage og undervisning. Disse finnes også tilgjengelig på Arbeidsmiljøportalen (nettside).