«Guide til god ledelse» skal styrke ledere i kommunal sektor og støtte opp under arbeidet med å rekruttere og utvikle gode ledere i kommuner og fylkeskommuner. KS ønsker at ledelse settes høyere på dagsordenen. Enten du er ny i rollen eller har lang erfaring, kan du bruke denne guiden til å reflektere over ditt lederskap og bli en enda bedre leder.

Guiden bygger på ny forskning og tydeliggjør hva som kjennetegner god ledelse i kommunal sektor. God ledelse er avgjørende for innovasjon og utvikling i sektoren. Et mål er at guiden skal være et nyttig verktøy og at lederne bruker den aktivt. Målgruppene er ledere på alle nivå og i alle tjenesteområder

KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.