Digital arbeidslivsfrokost om kvalifisering til arbeidslivet

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon Se webinaret her

Etter god dialog med kommuner, arbeids- og inkluderingsdepartementet og forhandlingssammenslutningene foreligger en ny forståelse av adgangen til å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for å inkludere flere i arbeid i kommunal sektor. 

Kvalifikasjonsprinsippet gjelder for ansettelser i kommunal sektor. Kvalifikasjonsprinsippet sikrer at den som er best kvalifisert for stillingen ansettes, og skal sikre likebehandling, rettferdighet og saklighet i ansettelsesprosessene. Prinsippet, som har lovs rang, skaper noen utfordringer for kommuner og fylkeskommuner når de skal ansette personer som står utenfor arbeidslivet. Men – det finnes muligheter!  
 
Se webinaret digitalt her

Se foilene fra Gry Brandshaug Dale, KS Advokatene her:

Lenkeblokk Icon Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet – nye muligheter for arbeidsinkludering i kommunal sektor 

På webinaret tydeliggjør vi blant annet hva mulighetene er og trygge kommunene i  arbeidet med inkludering i arbeidslivet i kommunal sektor.  

På webinaret får du blant annet høre:  

  • Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør KS 
  • Gry Brandshaug Dale, advokat KS  
  • Hans Christian Holte, NAV direktør   
  • Mette Nord, leder i Fagforbundet 
  • Anette Hansen fra KS er møteleder 

 Bli med på digital arbeidslivsfrokost!