STAMI og Arbeidstilsynet har hovedansvar for innholdet på arbeidsmiljøportalen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, NAV og Petroleumstilsynet. I første omgang finner det åtte bransjer i arbeidsmiljøportalen; barnehage, bygg, anlegg, rutebuss og persontransport, næringsmiddelindustri, sykehus, sykehjem, petroleumsvirksomhet. Flere bransjer vil komme til etter hvert.

Lenkeblokk Icon Her finner du portalen

Kommunene må kjenne til portalen

Kunnskap om arbeidsmiljøforhold er avgjørende for å gjøre treffsikre arbeidsmiljøtiltak – tiltak som virker. På portalen finner man kunnskap, verktøy og gode tips og råd til samarbeid om dette på arbeidsplassene. Portalen samler også lenker til arbeidsmiljøetatene og partenes sider.
- KS anbefaler at kommuner, sykehjem og barnehager gjør seg kjent med portalen og tar i bruk kunnskapen om arbeidsmiljøfaktorene i disse bransjene, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for KS Arbeidsliv.