Til hovedinnhold

NAV/sosiale tjenester

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og gi sosial og økonomisk trygghet for den enkelte.

Artikler

Ny samarbeidsavtale om partnerskapet i NAV-kontor

KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har signert felles avtale om partnerskapet i NAV-kontor for perioden 2023-2026.

Partnerskapsløftet

KS har etablert nettverket Partnerskapsløftet som skal bidra til å utvikle NAV-kontorene og bedre innbyggernes levekår. Nettverket er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og ni kommuner.

Årskalender for Nav-partnerskapet

Årskalenderen gir en oversikt over strategiske samarbeidsflater i Nav-partnerskapet.

Gode grep i sosialtjenesten

Gode grep i sosialtjenesten

Hvordan kan godt sosialfaglig arbeid skape en bedre tjeneste? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med de sosiale tjenestene på NAV-kontoret.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Mer om NAV/sosiale tjenester

Les flere artikler

KONTAKT