NAV/sosiale tjenester

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og gi sosial og økonomisk trygghet for den enkelte.

Mer om NAV/sosiale tjenester

Partnerskapet i NAV på dagsorden – regional konferanse 4.november

Partnerskapet i NAV på dagsorden – regional konferanse 4.november

KS, Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer sammen med KS Agder og NAV Agder til regional konferanse om partnerskapet i NAV-kontoret.

Nå er revidert «Veileder til partnerskapsavtalen» publisert

Nå er revidert «Veileder til partnerskapsavtalen» publisert

KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har revidert «Veileder til lokal samarbeidsavtale», og endret navnet til «Veileder til partnerskapsavtalen». Formålet med veilederen er å gi støtte til utarbeidelsen av lokale partnerskapsavtaler i NAV.

Tilrettelagt kafejobb i Stavanger

Tilrettelagt kafejobb i Stavanger

På Lervik sykehjem er det lagt til rette for at personer med utfordringer i det ordinære arbeidslivet kan få jobb i kafeen. Stavanger er en av seks kommuner som deltar i et prøveprosjekt hvor kommunene har ansvar for varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Lansering av Utenfor-regnskapet

Lansering av Utenfor-regnskapet

I dag lanserer KS det nyutviklede Utenfor-regnskapet. Det koster mer å reparere enn å forebygge. Både for enkeltmennesket og for samfunnet rundt. Men hvordan går vi fra ord til handling? Bli med på lanseringen som vi sender direkte fra kl 09.00.

Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor

NAV-kontorene eies av kommune og stat i fellesskap og partnerskapet er ansvarlig for utvikling av tjenestene til innbyggerne. Flere steder er kommunesamarbeid om NAV-kontor diskutert.

1,6 millioner innbyggere kan nå søke om sosialhjelp på nett

1,6 millioner innbyggere kan nå søke om sosialhjelp på nett

Innbyggere i 25 kommuner kan nå velge om de vil søke om sosialhjelp digitalt, i stedet for på papirskjema. I tillegg kobles en rekke nye kommuner på løsningen i løpet av de neste ukene.

Les flere artikler

KONTAKT