NAV/sosiale tjenester

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og gi sosial og økonomisk trygghet for den enkelte.

Gode grep i sosialtjenesten

Gode grep i sosialtjenesten

Hvordan kan godt sosialfaglig arbeid skape en bedre tjeneste? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med de sosiale tjenestene på NAV-kontoret.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Mer om NAV/sosiale tjenester

Tragisk hendelse i Bergen

Tragisk hendelse i Bergen

– Kommune-Norge sender varme tanker til kvinnens familie, til det andre offeret og til kolleger i Bergen kommune, sier Gram.

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Det er potensial for å utnytte partnerskapet mellom kommunene og staten om Nav-kontoret bedre enn i dag. Det viser et FOU-oppdrag Norce Norwegian Research Center , Arbeidsforskningsinstituttet OsloMET og Deloitte har utført for KS.

Webinar: FoU Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet

Webinar: FoU Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til webinar 18. november kl. 14-15 om rapporten Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet.

Forsøkskommuner utvikler nye modeller for Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Forsøkskommuner utvikler nye modeller for Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

KS er fornøyd med at forsøket med kommunalt ansvar for VTA er utvidet fra tre til fire år og fortsetter til utgangen av 2021. Kommunene har stor frihet til å velge innretning.

IA-bransjeprogram: Webinar om driftsnært partssamarbeid

Webinaret ble avholdt 19. august 2020 og handler om rolleforståelse.

Nå er revidert «Veileder til partnerskapsavtalen» publisert

Nå er revidert «Veileder til partnerskapsavtalen» publisert

KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har revidert «Veileder til lokal samarbeidsavtale», og endret navnet til «Veileder til partnerskapsavtalen». Formålet med veilederen er å gi støtte til utarbeidelsen av lokale partnerskapsavtaler i NAV.

Les flere artikler

KONTAKT