Til hovedinnhold

NAV/sosiale tjenester

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og gi sosial og økonomisk trygghet for den enkelte.

Artikler

PartnerskapløftetFoto: Illustrasjon: Bly

Partnerskapløftet

KS har etablert nettverket Partnerskapsløftet som skal bidra til å utvikle NAV-kontorene og bedre innbyggernes levekår. Nettverket er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og ni kommuner.

Foto: AID

Ny samarbeidsavtale om partnerskapet i NAV-kontor

KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har signert felles avtale om partnerskapet i NAV-kontor for perioden 2023-2026.

Foto: Illustrasjon: Bly

Årskalender for Nav-partnerskapet

Årskalenderen gir en oversikt over strategiske samarbeidsflater i Nav-partnerskapet.

Gode grep i sosialtjenestenFoto: Bly

Gode grep i sosialtjenesten

Hvordan kan godt sosialfaglig arbeid skape en bedre tjeneste? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med de sosiale tjenestene på NAV-kontoret.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)Foto: Illustrasjon NAV

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Mer om NAV/sosiale tjenester

Foto: Bly

Ny kunnskapsoppsummering om samanhengar mellom heiltid, deltid og sjukefråvær

– Litteraturstudien som Arbeidsforskingsinstituttet og Oxford Research har gjort for KS viser fyrst og fremst at me treng meir kunnskap om koplingane mellom sjukefråvær og heiltid/deltid, seier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: KS

Webinar: Prepp gir innvandrere en god start på fagutdanning

I dette webinaret får du vite mer om hvordan innvandrere i Troms og Finnmark har fått en god start på veien mot fagbrev og jobb i pilotprosjektet Prepp. Oppskriften kan følges i flere fylker.

Foto: Rapportforside

Brukermedvirkning som kilde til tjenesteutvikling og innovasjon

7. desember kan du være med på lanseringen av et forskningsprosjekt som har sett på brukermedvirkning i NAV Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Foto: NAV Randaberg-Kvitsøy

Fra sju til 37 deltakere i kvalifiseringsprogrammet på ett år

Hvordan gå fra syv til 37 deltakere i kvalifiseringsprogrammet på ett år? NAV Randaberg-Kvitsøy har oppskriften!

Foto: Moss kommune

Partnerskapsløftet er nyttig for NAV Moss

Partnerskapsløftet har gitt NAV Moss en ny arena for å møte samarbeidspartnere og flere av de øvrige tjenestene i Moss kommune.

Foto: Wikimedia

Samordning av HMS-arbeidet i NAV-kontor

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med NAV-kontorene, og flere har fått pålegg om avtale om samordning av HMS-arbeidet. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med KS og hovedverneombud utarbeidet et eget punkt til partnerskapsavtalen.

Les flere artikler

English/themepage/events

KONTAKT