NAV/sosiale tjenester

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og gi sosial og økonomisk trygghet for den enkelte.

Partnerskapskonferansen 8. november 2022

Konferansen er for kommunedirektører, NAV-ledere, avdelingsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, statsforvalteren, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet og andre med interesse i partnerskapet. Meld deg på her.

Årskalender for Nav-partnerskapet

Årskalender for Nav-partnerskapet

Årskalenderen gir en oversikt over strategiske samarbeidsflater i Nav-partnerskapet.

Gode grep i sosialtjenesten

Gode grep i sosialtjenesten

Hvordan kan godt sosialfaglig arbeid skape en bedre tjeneste? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med de sosiale tjenestene på NAV-kontoret.

Mer om NAV/sosiale tjenester

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Kartlegging og gjennomgang av ansattes sikkerhet i NAV

Kartlegging og gjennomgang av ansattes sikkerhet i NAV

Etter den tragiske hendelsen i Bergen kommune ved NAV Årstad og den senere tids utvikling av vold og trusler, er prosjektet «Ansattes sikkerhet i NAV» etablert.

Avklaring rundt inntilvedtak og rammevedtak i sosialtjenesten

Avklaring rundt inntilvedtak og rammevedtak i sosialtjenesten

Noen kommuner praktiserer inntilvedtak og rammevedtak ved behandling av søknader om sosialhjelp. Det har vært uklart om vedtakene er i strid med loven. KS Advokatene mener at sosialtjenesteloven § 18 ikke er til hinder for å fatte slike vedtak.

Høringssvar om endringer i gjeldsordningsloven

HØRING

Høringssvar om endringer i gjeldsordningsloven

Barne- og familiedepartementet antar at NAV-kontorets oppfølging av gjeldsordningsskyldnere kan gjennomføres innenfor eksisterende ressurs- og budsjettrammer i NAV-kontorene. KS tviler på at det er mulig.

Telefonløsningen til de sosiale tjenestene i NAV kan bli bedre

Telefonløsningen til de sosiale tjenestene i NAV kan bli bedre

Helsetilsynet har publisert en ny rapport som viser at telefoniløsningen i NAV ikke er tilfredsstillende for brukere av de sosiale tjenestene.

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Mulig å utnytte Nav-partnerskapet bedre

Det er potensial for å utnytte partnerskapet mellom kommunene og staten om Nav-kontoret bedre enn i dag. Det viser et FOU-oppdrag Norce Norwegian Research Center , Arbeidsforskningsinstituttet OsloMET og Deloitte har utført for KS.

Les flere artikler

KONTAKT