Til hovedinnhold

NAV/sosiale tjenester

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet og gi sosial og økonomisk trygghet for den enkelte.

Artikler

Foto: Nucleus

Revidert sjekkliste for vertskommunesamarbeid om NAV-kontor

KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid revidert sjekklisten for vertskommunesamarbeid. Hensikten med denne sjekklisten er å være et verktøy for gode prosesser ved etablering av vertskommunesamarbeid om NAV-kontor.

PartnerskapløftetFoto: Illustrasjon: Bly

Partnerskapløftet

KS har etablert nettverket Partnerskapsløftet som skal bidra til å utvikle NAV-kontorene og bedre innbyggernes levekår. Nettverket er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og ni kommuner.

Foto: Illustrasjon: Bly

Årskalender for Nav-partnerskapet

Årskalenderen gir en oversikt over strategiske samarbeidsflater i Nav-partnerskapet.

Gode grep i sosialtjenestenFoto: Bly

Gode grep i sosialtjenesten

Hvordan kan godt sosialfaglig arbeid skape en bedre tjeneste? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med de sosiale tjenestene på NAV-kontoret.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)Foto: Illustrasjon NAV

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Mer om NAV/sosiale tjenester

Foto: KS

Partnerskapsløftet i Viken – hvor er vi et halvt år etter?

Mandag 3. juni 2024 var det duket for oppfølgningssamling med kommunene/NAV-kontor etter at nettverket ble avsluttet i januar. Målet med dagen var erfaringsdeling og inspirasjon til videre utvikling av partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

Foto: Wikimedia

Samordning av HMS-arbeidet i NAV-kontor

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med NAV-kontorene, og flere har fått pålegg om avtale om samordning av HMS-arbeidet. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med KS og hovedverneombud utarbeidet et eget punkt til partnerskapsavtalen.

Foto: KS

Partnerskapskonferansen

Partnerskapskonferansen kan du se direkte på ks.no tirsdag 9. april klokka 10.00. Samarbeid mellom kommune og stat om gode tjenester til innbygger gjennom NAV-kontor er tema for konferansen.

Foto: Illustrasjon: Bly

Velkommen til Partnerskapskonferansen

Nå kan du melde deg på den nasjonale Partnerskapskonferansen som foregår på Gardermoen 9. april. Samarbeid mellom kommune og stat om gode tjenester til innbygger gjennom NAV-kontor er tema for konferansen.

Foto: NAV

Kommunenes erfaring med Partnerskapsløftet

Kommuner i tidligere Viken fylke gjennomførte siste netttverkssamling 25. januar. De fire kommunene/NAV-kontor tok oss med på reisen sin i Partnerskapsløftet og delte noen erfaringer de har gjort seg i nettverket det siste året.

Foto: KS

Se webinar: Prepp gir innvandrere en god start på fagutdanning

Se dette webinaret for å lære mer om hvordan innvandrere i Troms og Finnmark fikk en god start på veien mot fagbrev og jobb.

Les flere artikler

KONTAKT