Bærum, Fredrikstad, Nesodden og Moss fortalte at deltakelse i nettverket har bidratt positivt til flere nye initiativer og prosjekter.

Bærum kommune/NAV Bærum har etablert et nytt prosjekt «Med tak over hodet», i samarbeid med blant annet psykisk helse og rus. Målet med prosjektet er å finne frem til nye metoder for å redusere utfordringene rundt behovet for midlertidige boliger. Kommunen har ansatt en bolig-fremskaffer i NAV-kontoret.

NAV Bærum har også gjennomført et ekstraordinært partnerskapsmøte, inspirert av erfaringer fra Trøndelag. Partnerskapet i NAV Bærum har drøftet hvordan de ønsker å bruke møtene fremover, behov for dialog, felles prioriteringer og mål.

Fredrikstad kommune/NAV Fredrikstad inviterer alle sine ledere den 17. juni til en storstilt forankringsdag for satsingen «Sammen mot utenforskap – et steg videre».  NAV-kontoret har nå fått en mer synlig rolle i kommunen, og deltakelse i Partnerskapsløftet har bidratt til at flere kommunalområder samhandler om satsingen mot utenforskap. Målet med forankringsdagen er å få til et forpliktende tverrfaglig samarbeid.

Nesodden kommune/NAV Nesodden trakk fram prosjekter fra alle de tre tjenesteområdene som har vært i fokus i Partnerskapsløftet; helse, oppvekst og bolig. NAV-leder fremhevet at deltakelsen i nettverket var godt forankret i kommunens ledelse, noe som gjorde at de kunne starte nye satsinger svært raskt. De har allerede høstet gode resultater fra skolefraværsprosjektet der barn med Aspergerdiagnosen, som tidligere holdt seg hjemme, nå har kommet i gang på skolen og foreldrene kan delta i arbeidslivet igjen. Samhandling på tvers av kommunalområdene er nå satt i system, og de opplever god rolleforståelse. Kommunen har meldt seg på KS-nettverket «Inn i jobb», som et resultat av deltakelsen i Partnerskapsløftet.

I Moss kommune har NAV-kontoret fått en mer tydelig rolle på oppvekstområdet etter samlingene i Partnerskapsløftet. Det er nå mer forståelse for at levekårsutfordringene i kommunen ikke kan løses innen et enkelt fagområde, og at en helhetsforståelse er nødvendig for å få til samhandling. Moss kommune har satt i gang et prosjekt som skal se på utfordringene rundt behovet for nød-boliger. De har også gjennomført et utvidet partnerskapsmøte. Målet med dette møtet var å skape en forankring av samfunnsoppdraget i hele kommunen. I tillegg starter nå prosjektet «Flere i arbeid», som er forankret i kommunens prosjektportefølje.