NAV-kontor er drevet i et partnerskap mellom stat og kommune, og sammen har de ansvar for at innbyggeren får de tjenester de har behov for gjennom NAV-kontor.

Lenkeblokk Icon Program og påmelding

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer til den årlige nasjonale Partnerskapskonferansen som foregår på Gardermoen. 

På konferansen møter du blant andre arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, kommunedirektør i Vestre Toten Bjørn Fauchald og nestleder i KS, Aud Hove.

Konferansen er for kommunedirektører, NAV-ledere, avdelingsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, Statsforvaltere, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og andre med interesse for partnerskapet.