Forskningsrapporten "Mulighetsrommet i Nav- partnerskapet" er utarbeidet av NORCE  i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Deloitte.

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten

Rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontoret, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene.  Vi vil også presentere et digitalt planleggings- og ressursverktøy for partnerskapet i Nav, basert på erfaringer fra pilotnettverk i Agder.  

Målgruppen for webinaret er kommunedirektører, kommunalsjefer, fylkesdirektører i Arbeids- og velferdsetaten, fylkesmannen, samt ledere og avdelingsledere ved Nav-kontor. Webinaret er også åpent for andre som er interessert i temaet.

Informasjon, forskningsrapport og verktøy som blir presentert, vil også bli lagt ut på KS' nettsider i etterkant.

Lenkeblokk Icon Se hele webinaret her