Til hovedinnhold

Gode grep i sosialtjenesten

Hvordan kan godt sosialfaglig arbeid skape en bedre tjeneste? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med de sosiale tjenestene på NAV-kontoret.

Artikler

Foto: Bly

Utfordringer og fremtidsbilde

Sosialtjenesten står overfor flere utfordringer fremover. Antall sosialhjelpsmottakere øker, forventningene endrer seg og det er høyere krav til aktivisering og digitalisering.

5 gode grepFoto: Bly

5 gode grep

Sosialhjelpen blir påvirket av ulike forhold. Noen er utenfor kommunenes kontroll, men det er flere grep kommunene kan ta for å øke sjansen for suksess på feltet. Her viser vi ulike måter å jobbe på og gode grep som vi håper kan være til inspirasjon!

Foto: Bly

Eksempler til inspirasjon

Mange kommuner har kommet langt i å bygge fremtidens sosialtjeneste. Vi ønsker å løfte dem opp og frem. Her kan du lese mer om hva de har gjort og hvordan de har organisert arbeidet for å skape en bedre sosialtjeneste. Inspirasjonsalarm!

Om prosjektet bak nettsidene

Innholdet du finner på disse sidene er laget med utgangspunkt i en rapport om utgifter til sosialhjelp fra 2017. Les mer om bakgrunnen her!

Tro kan flytte fjell - og gi fast jobb

Julian Delano møtte en veileder som hadde troen på ham og som sa til ham "dette greier du!". Det har gitt resultater. Se hvordan i filmsnutten her!

Har din kommune gjort noen gode grep?

Vi ønsker å vise frem de gode eksemplene, for å inspirere og motivere andre kommuner. Har din kommune gjort noen gode grep? Ta kontakt!

KONTAKT